Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Plebiscyt Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2014

Plebiscyt Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2014

Uroczysta Gala odbyła się 6 lutego br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Organizatorami tegorocznego plebiscytu byli Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca przy współpracy Partnera Strategicznego Firmy Mega Sierpc.

Przybywających tłumnie gości na galę witała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu pod batutą Michała Głowackiego oraz grupa taneczna Mażoretek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Michał Twardy – Dyrektor Delegatury urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Jan Rzeszotarski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, Przewodnicząca Rady Miasta Sierpca Barbara Wierzbicka, Z-ca Burmistrza Ewa Leszczyńska, wójtowie sierpeckich gmin, radni powiatu sierpeckiego oraz miasta a także dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych wraz z gronem pedagogicznym, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych oraz sponsorzy, przedstawiciele lokalnych mediów oraz nominowani w Plebiscycie i ich rodziny.

Swoja obecnością zaszczycili nas również Michał Daszek i Kamil SyprzakBrązowi Medaliści Mistrzostw Świata Piłce Ręcznej Mężczyzn w Katarze Zawodnicy Sekcji Piłki Ręcznej w Płocku oraz Robert Raczkowski Prezes Sekcji Piłki Ręcznej w Płocku.

Zebranych na uroczystości powitali Starosta Sierpecki – Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński. Zanim jednak poznaliśmy nominowanych i zwycięzców Gospodarze pogratulowali Brązowym Medalistą Mistrzostw Świata w Katarze wspaniałego występu oraz podziękowali za moc emocji i wzruszeń. To zwycięstwo było możliwe tylko dzięki poświęceniu trenerów i wspaniałej grze całego zespołu, która zaowocowała zwycięstwem.

Zanim uhonorowano najlepszych Sportowców Prowadzący przedstawili skład Kapituły, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu. Zasiedli w niej: Stanisław Urbanowicz – Przewodniczący Kapituły – przedstawiciel Miasta Sierpca, Sławomir Malanowski – sekretarz kapituły – przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego, Maciej Gostomski – członek – przedstawiciel Gminy Rościszewo, Sebastian Szczypecki – członek – przedstawiciel Gminy Mochowo, Sławomir Szałkucki – członek – przedstawiciel Gminy Gozdowo, Dariusz Pilarski – przedstawiciel Gminy Szczutowo, Janusz Wysocki – członek – przedstawiciel Gminy Zawidz, Wojciech Szablewski – członek – przedstawiciel Gminy Sierpc.

Plebiscyt był realizowany w sześciu kategoriach: Sportowiec Sprawny Inaczej, Młodzieżowy Sportowiec Roku (kategoria żeńska i męska), Sportowiec Roku, Drużyna Roku, Trener Roku, Działacz Sportowy Roku. Tytuł sportowca roku w poszczególnych kategoriach przyznany został za osiągnięcia i sukcesy uzyskane przez nominowanych na przestrzeni roku 2014.

Rozpoczęliśmy od Kategorii Sportowiec Sprawny Inaczej, mimo że nie zgłoszono żadnej kandydatury Starosta wraz z Burmistrzem postanowili wyróżnić Piotra Woźniaka – „biegacza na wózku” podopiecznego Stowarzyszenia „Szansa na Życie” w Sierpcu, ucznia ZS nr 1 w Sierpcu.

Kolejną kategorią był MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU – kategoria żeńska i męska. W kategorii żeńskiej walczyło 8 kandydatek:

1. JOANNĘ MALANOWSKĄ – nominowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
2. ZUZANNĘ WYSOCKĄ – nominowana przez Dyrekcję Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu
3. WIOLETĘ SOBIEŚNIEWSKĄ – nominowana przez Dyrekcję Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie
4. MAJĘ PESZYŃSKĄ – nominowana przez Dyrekcję Gimnazjum Publicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu
5. JULIĘ BARTNICKĄ – nominowana przez Klub Pływacki SHARK Sierpc
6. MILENA DYJA – nominowana przez Wójta Gminy Sierpc
7. MALWINA MIKOŁAJCZUK – nominowana przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Sierpcu
8. JULIĘ BRODOWSKĄ – nominowana przez Szkolny-Ludowy Klub Sportowy „OLIMIJCZYK” JEŻEWO

Trzecie miejsce przypadło Joannie Malanowskiej, drugie miejsce zajęła Zuzanna Wysocka. Zwyciężczynią w kategorii MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU 2014 została: Wioleta Sobieśniewska.

9 kandydatów nominowano w kategorii męskiej:

1. CEZARY BRODOWSKI – nominowany przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
1. PIOTR RÓŻYCKI – nominowany przez Dyrekcję Gimnazjum Publiczne w Zawidzu Kościelnym
2. DAMIAN CENDROWSKI – nominowany przez Olimpijczyk Jeżewo
3. JAKUB MALINOWSKI – nominowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu
4. JAKUB FRYDRYCHOWICZ – nominowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
5. DAMIAN GREGORCZYK – nominowany przez Uczniowski Klub Sportowy Mechanik w Sierpcu
6. JAKUB ŻÓŁTAŃSKIEGO – nominowany przez Dyrekcję Gimnazjum Publicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu
7. PAWEŁ PRZYBOJEWSKI – nominowany przez Dyrekcję Gimnazjum w Susku
8. ARKADIUSZ SKROBIŃSKI – nominowany przez Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

Na podium stanęli Jakub Malinowski zajmując trzecie miejsce, Piotr Różycki drugie miejsce a pierwsze miejsce przypadło Jakubowi Frydrychowiczowi.

Kolejną kategorią w której przyznaliśmy nagrody to DRUŻYNA ROKU. Do udziału w Plebiscycie zgłoszono 7 drużyn:

1. Drużynę Piłki Ręcznej Dziewcząt „MEGA GIM Zawidz – nominowana przez Dyrekcję Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
2. Drużynę Żaków Szkolno-Ludowy Klub Sportowy „OLIMIJCZYK” JEŻEWO – nominowana przez Prezesa Klubu
3. MKS „MAZUR” SIERPC – nominowana przez Przewodniczącego Zarządu MKS Mazur Sierpc
4. Drużynę Piłki Nożnej przy Gimnazjum w Borkowie – nominowana przez Dyrekcję Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
5. Drużynę UKS „SERW” SIERPC – nominowana przez Prezesa UKS „Serw”
6. Drużynę STREET BALL – nominowana przez Radę Powiatową Zrzeszenia Ludowego w Sierpcu
7. Drużynę SENIORÓW MKS „KASZTELAN” SIERPC – nominowana przez Prezesa MKS KASZTELAN Sierpc

Trzecie miejsce przypadło Drużynie Piłki Nożnej przy Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, drugie miejsce zajęła Drużyna Żaków SLKS „OLIMIJCZYK” Jeżewo na pierwszym miejscu uplasowała się MKS „MAZUR” Sierpc.

W najbardziej prestiżowej kategorii czyli SPORTOWIEC ROKU 2014 mieliśmy „trójkę” kandydatów:

1. Anetę Turalską – nominowaną przez TKKF Kubuś Sierpc,
2. Mateusza Ambrochowicza – nominowanego przez MKS KASZTELAN Sierpc
3. Mateusza Strześniewskiego – nominowanego przez MKS MAZUR Sierpc

Ostatecznie Kapituła zdecydowała, że trzecie miejsce na podium przypadnie Mateuszowi Ambrochowiczowi, drugie miejsce Mateuszowi Strześniewskiemu a zwycięzcą została Aneta Turalska.

Czterech kandydatów zgłoszono w kategorii TRENER ROKU:  Grzegorza Wernerskiego – nominowany przez MKS „KASZTELAN” Sierpc, Marka Listkowskiego –    nominowany MKS MAZUR Sierpc, Andrzeja Nadrowskiego – nominowany przez Wójta gminy Zawidz oraz Janusza Jezierskiego – nominowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Sierpcu. Trenerem Roku został Andrzej Nadrowski. Drugie miejsce przypadło Markowi Listkowskiemu a trzecie Grzegorzowi Wernerskiemu.


DZIAŁACZA ROKU Kapituła wybrała spośród trójki nominowanych: Radosław Nowakowski –  nominowany przez UKS „Serw” Sierp, Jacek Telesiewicz – nominowany przez MKS Kasztelan Sierpc, Jakub Mroczkowski – nominowany przez MKS Mazur Sierpc W tej kategorii zwycięzcą został p. Jakub Mroczkowski.  Drugie miejsce przypadło Jackowi Telesiewicz a trzecie Radosławowi Nowakowskiemu.
Nie zapomniano również o osobach, które aktywnie wspierają rozwój sportu w Powiecie i Mieście Sierpc.  Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca postanowili przyznać Tytuł Pasjonat Roku p. Wojciechowi Kalkowskiemu – Prezesowi Klubu „Orzeł Goleszyn” oraz p. Krzysztofowi Wolskiemu – Działacz Klubu MKS „MAZUR” Sierpc.Sponsorami statuetek dla nominowanych i zwycięzców byli:Pan Grzegorz Włodarski – Prezes Zarządu i Pan Adam Kuciński – Wiceprezes Firmy MEGA Sierpc – Partner Strategiczny Plebiscytu.

Sponsorami nagród dla zwycięzców w Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2014” byli:

1. Pan Grzegorz Włodarski – Prezes oraz Pan Adam Kuciński – Wiceprezes Firmy Mega Sierpc
2. Pan Grzegorz Gańko – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu
3. Pan Lech Stasiak – Prezes Zarządu Firmy MELBUD w Sierpcu
4. Pani Katarzyna Dul – właściciel firmy Fitness Step w Sierpcu
5. Pan Stanisław Kaczorowski – Właściciel Firmy „RUSTIKAL” w Sierpcu
6. Pan Ireneusz Wielimborek – Właściciel Firmy „WIEPOL” w Sierpcu
7. Pan Piotr Zając – Dyrektor Browaru Kasztelan w Sierpcu Carlsberg Polska S.A
8. Pan Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi Transportowe w Sierpcu.
9. Pan Adam Lipiński – Firma Import-Export Sierpc
10. Pan Wojciech Lipiński – Firma WOJTRANS Sierpc
11. Pani Bogumiła Gutowska Kierownik Związku Spółek Wodnych w Sierpcu
12. Pan Andrzej Osiecki – właściciel Zakładu Usług Technicznych Budownictwa

W imieniu Organizatorów oraz nagrodzonych serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Uroczystość swoim występem uświetnił występ artystyczny formacji tanecznej Grove Heaven Shadow z Klubu Step Fitness pod opieką Anity Świderskiej oraz pozaszkolnej grupy tanecznej z Ogniska Pracy Pozaszkolnej pod opieką Agnieszki Tomaszewskiej.

Uroczystość poprowadzili Zbigniew Czajkowski – Pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz Przemysław Burzyński – Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Jeszcze raz wygranym gratulujemy i dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

Galeria wiadomości

image_pdfimage_print
Skip to content