Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Usługa Asystenta Podatnika

Usługa Asystenta Podatnika

Od 1 września 2015 r. w pierwszych 50 urzędach skarbowych w kraju, w ramach wdrażanego Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika rusza pilotaż usługi asystenta podatnika. Rozwiązanie to ma na celu dostarczenie mikroprzedsiębiorcom po raz pierwszy rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej informacji niezbędnych dla prawidłowego wypełniania ich obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Nowa usługa pozwoli wyeliminować najczęściej popełniane błędy i omyłki wynikające z niewystarczającej wiedzy, procedur i znajomości przepisów prawa podatkowego w początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.
Dodatkowo do zadań asystenta podatnika, oprócz obsługi i wsparcia w kwestiach podatkowych, należy również udzielanie ogólnych informacji o obowiązkach nałożonych na przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych i akcyzy.
W ramach promowania nowej usługi, jako Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu pragnę zaprosić Państwa do współpracy z Administracją Podatkową, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie, coraz skuteczniej wspierać przedsiębiorczych obywateli.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie konkretnej osoby (wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu), która mogłaby pomóc, wspierać pracowników urzędu w uzyskiwaniu informacji niezbędnych do obsługi klienta rozpoczynającego działalność gospodarczą, a także promocji usługi asystenta.
Celowe byłoby ustalenie szczegółowych zasad stałej współpracy w tym zakresie pomiędzy naszymi instytucjami.

Ze strony urzędu skarbowego jako osobę właściwą do kontaktu w ww. sprawach wyznaczyłam Panią Monikę Jakubkiewicz, tel.: 24/275 21 42; e-mail: monika.jakubkiewicz@mz.mofnet.gov.pl

p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu
Renata Witkowska

image_pdfimage_print
Skip to content