Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

W dniu 19 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem spotkania było wypracowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 (LSR) Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Zespół pracował nad analizą mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń rozwoju obszaru planowanego do objęcia strategią.

Wypracowana podczas spotkania analizy SWOT będzie podstawą do określenia celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR.

Kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. LSR odbędzie się w dniu 26 października, na którym zostaną określone cele ogólne i szczegłówe LSR.

info: http://www.lgdsp.pl

image_pdfimage_print
Skip to content