Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Otwieramy boisko przy LO w Sierpcu

Otwieramy boisko przy LO w Sierpcu

Już w sobotę 16 lipca o godz. 17:00 odbędzie się otwarcie boiska przy LO w Sierpcu. Oprócz uczniów szkoły, będą mogli z niego korzystać mieszkańcy Sierpca i okolic.

Procedura przekazania w użyczenie boiska Miastu Sierpc zaczęła się od 2015 roku.  Przewodniczący Osiedla Nr 7 Przemysław Burzyński przy wsparciu Burmistrza Miasta Jarosława Perzyńskiego w połowie 2015 roku wystąpił do Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego z inicjatywą, aby boisko przy LO w Sierpcu mogło być wykorzystywane również przez okolicznych mieszkańców.

Od początku sprawę monitorował Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, który mówi – Temat odpowiedniego wykorzystania tego boiska jest mi już znany od poprzedniego roku. W 2015 roku nie udało się podpisać umowy w związku z brakiem uściślenia w umowie zasad zarządzania i odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem tego obiektu. Ponadto przez miniony rok Liceum Ogólnokształcące miało szansę wypracowania konkretnego pomysłu na funkcjonowanie boiska zarówno dla celów szkoły jak i okolicznego społeczeństwa. Determinacja Przewodniczącego Osiedla nr 7 i uzgodnienie wspólnego stanowiska do zasad użytkowania tego obiektu przez Dyrekcję LO i Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego zaowocowała konkretami. LO w Sierpcu użyczyło nieodpłatnie teren boiska, Zarząd Osiedla nr 7 zobowiązał się zapewnić bezpieczne warunki korzystania, a ponosić odpowiedzialność za wszelkie ewentualnie powstałe szkody będzie Miasto Sierpc. Zarząd Powiatu, jako organ prowadzący dla LO na bieżąco monitorował zawarcie powyższego porozumienia, które przyczyniło się do uatrakcyjnienia możliwości spędzania wolnego czasu przez okolicznych mieszkańców. Cieszę się, że udało się sprawę zakończyć pozytywnie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania umowy.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie boiska!

 

image_pdfimage_print
Skip to content