Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarządowych na rok 2016

Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarządowych na rok 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 89.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

Pobierz Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

image_pdfimage_print
Skip to content