Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarządowych na rok 2018

Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarządowych na rok 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 263.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o konkursie: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=434

 

image_pdfimage_print
Skip to content