Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Otwarcie ronda w m. Bonisław gm. Gozdowo

Otwarcie ronda w m. Bonisław gm. Gozdowo

10 października br. odbyło się uroczyste otwarcie ronda w m. Bonisław gm. Gozdowo. Udział w uroczystości wzięli m.in. Piotr Zgorzleski– Poseł RP, Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki Juliusz Gorzkoś, Dariusz Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo, Paweł Pakieła – Dyrektor EMPEGEK w Sierpcu oraz Radni Gminy Gozdowo.
Czterowlotowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 560 w km 69+850 w . Bronisław z drogą powiatową nr 3760W i gminna stanowiło niebezpieczny element infrastruktury drogowej. Dotychczas w tym miejsu droga wyższej kategorii (wojewódzka – odcinek Bronisław-Bielsk) była podporządkowana drodze niższej kategorii (powiatowej Bonisław-Płock). Zarząd województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przebudowie istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. 11.09.2012r. podpisano umowę z firmą TRAKT Sp. z o.o. Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w skrzyżowania na kwotę 215 988,00 zł brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie. Koszt inwestycji 1 780 001,68 zł.
Rozbudowa skrzyżowania obejmowała w swym zakresie w szczególności:
1. Budowę ronda wraz z wykonaniem oznakowania,
2. Budowę kanalizacji deszczowej i otworzenie rowów,
3. Budowę oświetlenia,
4. Przebudowę sieci teletechnicznych i energetycznych
Nowo powstałe rondo w m. Bonisław będzie nosiło nazwę Wincentego Witosa – tak zdecydowała Rada Gminy w Gozdowie podczas obrad sesji rady gminy w dniu 24 września br.

image_pdfimage_print
Skip to content