Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Olimpiada Wiedzy o Bankach – sukces uczennicy Ekonomika!

Olimpiada Wiedzy o Bankach – sukces uczennicy Ekonomika!

   14 marca Aleksandra Piątkowska, uczennica z kl. II TE ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, odniosła sukces w zawodach centralnych Olimpiady Wiedzy o Bankach w Gnieźnie.

Wszystko zaczęło się w październiku, kiedy uczennica podjęła decyzję o przystąpieniu do eliminacji szkolnych. Odbyły się one w listopadzie. Wzięło w nich udział ponad 25 tysięcy uczestników z całej Polski. Z wielką radością wszyscy przyjęli wiadomość o zakwalifikowaniu się Oli do kolejnego etapu. Do eliminacji okręgowych, które odbyły się w Warszawie 13 stycznia 2015r. była świetnie przygotowana. Pomimo wysokiego poziomu trudności treści zawartych w zestawie testowym przygotowanym przez organizatorów przedsięwzięcia, test o kredytach, akcjach, obligacjach i instrumentach pochodnych napisała bardzo dobrze. Zaowocowało to awansem do ogólnopolskiego finału.
Eliminacje centralne III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach odbyły się w dniach 13-15 marca 2015r. w Gnieźnie. W etapie centralnym Olimpiady wzięło udział 130 uczniów z całej Polski. Uczennica swój start w finałowych zawodach zakończyła z wynikiem 47,5%. Tym samym, osiągnęła próg punktowy wymagany do uzyskania tytułu finalisty. Ola zagwarantowała sobie tym zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zaliczenia go z wynikiem 100%. Opiekunem merytorycznym uczennicy była p. Elżbieta Popis-Zelmańska. Uczniowie Ekonomika już w latach poprzednich osiągali sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, uczestnicząc w etapie okręgowym. Przygotowywani byli przez p. Małgorzatę Piasecką.
Wyjazd do Gniezna miał także wymiar poznawczy – uczennica wraz z opiekunką zwiedziły przepiękne, klimatyczne miasto oraz Katedrę Gnieźnieńską – miejsce koronacji polskich królów.
Celem Olimpiady jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych. Najważniejszym jednak jest wyłonienie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy ekonomicznej z zakresu takich dyscyplin naukowych jak: finanse, ekonomia, zarządzanie. Wysoki poziom merytoryczny Olimpiady zapewnia zaangażowanie w jej przygotowanie i przeprowadzenie wielu wybitnych ekonomistów.
Olimpiada Wiedzy o Bankach daje możliwość rywalizacji, motywuje do pracy, wyzwala zapał uczniów oraz inspiruje i dodaje energii opiekunom. Stwarza możliwość spotkania i twórczej konfrontacji w świecie realnym.
W bieżącym roku szkolnym Olimpiada Wiedzy o Bankach zorganizowana została po raz trzeci. Tegoroczny temat przewodni to „Kredyty, papiery dłużne i akcje jako formy pozyskania kapitału”. Intencją organizatorów jest szerzenie wiedzy w zakresie „rozsądnego” zadłużania się, oceny własnej zdolności kredytowej oraz ewentualnych zagrożeń, które mogą napotykać kredytobiorcy, podpisując nie do końca zrozumiałe dla nich umowy kredytów, a także kalkulacji kosztu kredytu. Ważnym zadaniem, którego realizację stawiają sobie za cel organizatorzy Olimpiady, jest rozpowszechnienie wiedzy na temat ryzyka związanego z korzystaniem z pożyczek oferowanych przez instytucje parabankowe
Wiedza z dziedziny bankowości i finansów zdobyta podczas udziału uczniów w Olimpiadzie pozwoli w przyszłości uniknąć jej uczestnikom pochopnych decyzji oraz związanych z nimi niepotrzebnych strat finansowych.
Sukces Aleksandry, uczennicy klasy technikum ekonomicznego, jest dowodem na to, że wybór szkoły zawodowej przekłada się na zdobywanie rzetelnej, fachowej i praktycznej wiedzy, która po prostu przydaje się w życiu i w pracy.

ZS nr 2 w Sierpcu

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content