Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Olimpiada Wiedzy o Bankach – siedem finalistek z Ekonomika!

Olimpiada Wiedzy o Bankach – siedem finalistek z Ekonomika!

8 marca siedem uczennic z kl. II-IV TE Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu odniosło sukces w zawodach centralnych IV Olimpiady Wiedzy o Bankach.

Wszystko zaczęło się w październiku. Dziewczęta zachęcone ubiegłorocznym sukcesem Oli Piątkowskiej, która uzyskała tytuł finalistki, podjęły decyzję o przystąpieniu do eliminacji szkolnych. Odbyły się one w listopadzie. Wzięło w nich udział około 30 tysięcy uczestników z całej Polski. W Ekonomiku do eliminacji przystąpiło 10 uczennic.

Z wielką radością społeczność szkolna przyjęła wiadomość o zakwalifikowaniu się wszystkich dziewcząt do kolejnego etapu, czyli eliminacji okręgowych, które odbyły się 8 listopada w V Liceum Ogólnokształcącym imienia Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Po sprawdzeniu prac konkursowych Komitet Główny podjął decyzję o zakwalifikowaniu siedmiu ekonomistek z ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do eliminacji centralnych. Do kwalifikacji niewiele zabrakło Aleksandrze Piątkowskiej IIITE, Martynie Koc IITE, Kindze Śliwińskiej IIITE.

Dnia 8 marca 2016 roku na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach. Uczestniczyło w nim 196 uczniów z całej Polski. W zadaniu finałowym należało rozwiązać test składający się z 30 pytań prawda/fałsz oraz 10 pytań wielokrotnego wyboru.

Dziewczyny poradziły sobie doskonale.

Tytuł finalisty IV Olimpiady Wiedzy o Bankach uzyskały uczennice: Patrycja Lisiecka III TE, Patrycja Radka III TE, Klaudia Zimerman II TE, Monika Borkowska IV TE, Monika Sobolewska IV TE, Sylwia Schodowska II TE, Natalia Wołyńska IVTE. Opiekunem merytorycznym uczennic była p. Elżbieta Popis-Zelmańska. Wręczenie zaświadczeń Finalistom odbędzie się 10 czerwca br. w Poznaniu.

Celem Olimpiady Wiedzy o Bankach jest podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz znajomości systemu bankowego.

Najważniejszym jednak jest wyłonienie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy ekonomicznej z zakresu takich dyscyplin naukowych jak: finanse, ekonomia, zarządzanie. Olimpiada Wiedzy o Bankach daje możliwość rywalizacji, motywuje do pracy, wyzwala zapał uczniów oraz inspiruje i dodaje energii opiekunom. Stwarza też możliwość spotkania i twórczej konfrontacji w świecie realnym. Wiedza z dziedziny bankowości i finansów zdobyta podczas udziału uczniów w Olimpiadzie pozwoli w przyszłości uniknąć jej uczestnikom pochopnych decyzji oraz związanych z nimi niepotrzebnych strat finansowych. Sukces „ekonomistek” jest dowodem na to, że wybór szkoły zawodowej przekłada się na zdobywanie rzetelnej, fachowej i praktycznej wiedzy, która po prostu przydaje się w życiu i w pracy.

ZS nr 2 w Sierpcu

 

image_pdfimage_print
Skip to content