Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Ogłoszenie – Świetlica Środowiskowa

Ogłoszenie – Świetlica Środowiskowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza do udziału w świetlicy środowiskowej.

  • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,

  • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

do udziału w świetlicy środowiskowej

W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących działań:

  • Zajęcia rekreacyjne i zabawowe; praktyczne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań. Gry i zabawy towarzyskie, integracyjne.

  • Prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego (pomoc w nauce, systematyczne odrabianie zadań domowych, przygotowywanie do lekcji, sprawdzianów)

  • Kształtowanie nawyku systematycznego uczenia się, motywowanie wychowanków do nauki, kształtowanie samodzielności Sposób realizacji: odrabianie lekcji, zajęcia edukacyjne.

  • Świetlica oferuje również organizację czasu wolnego, rozwijanie kultury osobistej oraz umiejętności interpersonalnych.

Świetlica działa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

UCZESTNICTWO W ŚWIETLICY JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 76 60, 24 275 41 88 lub osobisty z pracownikami PCPR w Sierpcu (siedziba urzędu ul. Świętokrzyska 2a) (w załączeniu formularz rekrutacyjny).

FORMULARZ

image_pdfimage_print
Skip to content