Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Sierpeckiego z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady  do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Starosta Sierpecki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie powiatu sierpeckiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (Rada Powiatu i gminy) mogą zgłaszać po jednym kandydacie do składu Rady w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poprzez dostarczenie w formie pisemnej na adres: Starosta Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia Starosty Sierpeckiego. Do karty zgłoszeniowej należy załączyć wyrażenie zgody na kandydowanie i powołanie w skład Rady osoby zgłoszonej (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu
tel. (24) 275-41-88

Oświadczenie kandydata zał. nr 2

Karta zgłoszenia zał. nr 1

image_pdfimage_print
Skip to content