Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Odprawa służbowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Odprawa służbowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

W środę 17 lutego 2016 roku  w nowym obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ulicy Kilińskiego 24C odbyła się odprawa służbowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasza Michułka, będąca podsumowaniem realizacji ustawowych zadań sierpeckiej Policji w 2015 roku.

W odprawie oprócz kadry kierowniczej sierpeckiej komendy wzięli również udział zaproszeni goście: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Wójtowie Dariusz Kalkowski, Jan Sugajski, Dariusz Franczak, Krzysztof Korpoliński, Andrzej Twardowski, Zbigniew Tomaszewski, a także Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Sierpcu Małgorzata Orkwiszewska i Grzegorz Jędrzejewski, Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu Barbara Kamińska, Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Sierpcu Dariusz Kudelski oraz Kapelan sierpeckich policjantów ksiądz proboszcz Krzysztof Zakrzewski.

        Rozpoczynając odprawę służbową  Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu insp. Grzegorz Żelasko powitał przybyłych gości i policjantów. Komendant  podziękował przedstawicielom samorządów i prokuratury za dobrą współpracę i wspólny wysiłek podjęty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego. Podkreślił, że wysoki poziom realizacji ustawowych zadań oraz wysoki poziom wykrywalności jest wynikiem pracy wszystkich funkcjonariuszy.

         Szczegółowego omówienia osiągniętych wyników dokonali kolejno: w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjno-rozpoznawczej Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu  insp. Grzegorz Żelasko,  w zakresie działań prewencyjnych Naczelnik Wydziału Prewencji asp.szt. Mariusz Słupecki oraz w zakresie działań ruchu drogowego Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Zbigniew Czachorowski.

         Sumienna praca wszystkich wydziałów-podobnie jak w ubiegłych latach- zapewniła po raz kolejny sierpeckiej komendzie utrzymanie I miejsca w garnizonie mazowieckim w zakresie wykrywalności przestępstw w 2015 roku.

         Należy przy tym podkreślić, że w 2015 roku – dzięki wspólnej pracy policjantów – nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co znalazło odzwierciedlenie w mniejszej liczbie wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym (w 2014 roku na drogach powiatu sierpeckiego zginęło 8 osób, w 2015 roku-3 osoby)

Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka zwracając się do przedstawicieli samorządów podziękował za wsparcie finansowe i przychylność dla działań Policji. Podsumowując wyniki osiągnięte w 2015 roku podkreślił wysoki poziom realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego reprezentowany przez sierpeckich policjantów. Wyraził przekonanie, że wyznaczone cele  i zadania w zakresie  poprawy bezpieczeństwa obywateli, zapobiegania i zwalczania przestępczości w 2016 roku będą realizowane na równie wysokim poziomie.

        W dalszej części podsumowania roku głos zabrali kolejno Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sierpcu Małgorzata Orkwiszewska oraz Przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Sierpcu Dariusz Kudelski.

        Odnosząc się do uzyskanych wyników przemawiający wskazywali na owocną współpracę oraz przedstawili swoje spostrzeżenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego na bieżący rok.

info: http://kwp.radom.pl/komenda-powiatowa-policji-w-sierpcu

image_pdfimage_print
Skip to content