Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Odkrywamy piękno przyrody, uczymy się ją chronić – MWM w Sierpcu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Odkrywamy piękno przyrody, uczymy się ją chronić – MWM w Sierpcu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. “Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” finansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-13 lat; wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków szkolno – wychowawczych regionu Mazowsza. Ma na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej i zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację i wykonywanie pracy plastycznej. Udział w konkursie pozytywnie wpłynie na rozwijanie wrażliwości ekologicznej wśród najmłodszych, kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem, a także wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody. Uczestnicy konkursu obcując z naturą nauczą się dostrzegać niezwykłość jej detali, a także odkryją bogactwo roślinności i barw ekspozycji przyrodniczej prezentowanej w skansenie. Ponadto idea konkursu w naturalny sposób wpłynie na rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez poznanie i stosowanie technik rysunku. Co więcej, umożliwi zaprezentowanie indywidualnych zdolności plastycznych uczestników konkursu.
Konkurs odbędzie się na terenie ekspozycji muzealnej w dniu 19.06.2015r., a wybór tej właśnie daty nie jest przypadkowy. Czerwiec to miesiąc bogactwa barw i pełnego rozkwitu roślinności, a to właśnie między innymi elementy flory będą obiektem zainteresowania uczestników konkursu. Jego przedmiotem jest wykonanie pracy plastycznej przy pomocy kredek lub pasteli w jednej z dwóch kategorii tematycznych. Pierwszą z nich jest pejzaż przedstawiający wybrany fragment ekspozycji MWM w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej, a zatem budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego lub lasu grądowego, itp. Druga kategoria konkursowa obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska, więc decydując się na wykonanie pracy w tej kategorii należy ukazać zachowania lub działania, mające na celu ochronę ekspozycji przyrodniczej.
Aby wziąć udział w rywalizacji wystarczy zgłosić placówkę oraz liczbę osób telefonicznie (tel. 275 28 83, wewn. 37, lub mailowo – e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl) najpóźniej do dnia 12.06.2015r. W dniu konkursu odbędzie się podział uczestników na grupy, a każdej z nich zostanie przydzielony Koordynator, który udostępni materiały plastyczne oraz będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Po upływie dwóch godzin od rozpoczęcia wykonywania prac plastycznych, zostaną one zebrane i poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Ocenie podlegać będą następujące kryteria: estetyka wykonania pracy, walory artystyczne pracy, wierność odtworzenia fragmentu ekspozycji (w odniesieniu do prac wykonywanych w kategorii pejzaż), pomysłowość w przedstawieniu zasad ochrony ekspozycji przyrodniczej (w odniesieniu do prac wykonanych w kategorii ochrona przyrody). Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 19.06.2015r., zatem już po kilku godzinach od wykonania prac uczestnicy będą znali jego wyniki. Oczekiwanie na wyniki konkursu upłynie uczestnikom na zwiedzaniu terenu ekspozycji i odkrywaniu tajemnic przeszłości. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na uwagę zasługuje ogromna pula nagród – regulamin konkursu zakłada przyznanie aż 48 nagród rzeczowych. Dodatkowo Komisja przyzna 75 nagród pocieszenia dla uczestników konkursu wyróżniających się zaangażowaniem i wiedzą w zakresie zasad ochrony środowiska.

Udział w konkursie plastycznym pt. “Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” to pouczająca i warta uwagi propozycja. Jest doskonałym pomysłem na wycieczkę integracyjną, poznawanie przyrody i zasad jej ochrony. Atrakcyjności przedsięwzięciu dodaje miły bonus związany z możliwością zdobycia cennych nagród. Czekamy na Was !

Agnieszka Jezierska – Chalicka

image_pdfimage_print
Skip to content