Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Noworoczne spotkanie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Noworoczne spotkanie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Współpraca Powiatu Sierpeckiego z Uczelnią trwa już ponad 10 lat

✅Pełna oferta edukacyjna Uczelni – https://puzim.edu.pl/kierunki20-21

Poniedziałkowe spotkanie miało charakter promocyjno – informacyjny, a na zaproszenie władz Uczelni uczestniczyli w nim: Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Ewa Jancewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Sierpcu Magdalena Peda, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Sierpcu Piotr Tyndorf oraz Dyrektor ZSCKR w Studzieńcu Elżbieta Butajło.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe działania Uczelni, określono również dalsze kierunki współpracy z samorządowcami i szkołami ponadpodstawowymi oraz kierunki rozwoju szkoły m.in. budowy Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Przybyłych gości zapoznano także z dostępnymi kierunkami kształcenia i formami pomocy socjalnej w postaci stypendiów dla przyszłych studentów.

W roku 2021 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie obchodziła swoje 20-lecie działalności, uczestnikom spotkania przedstawiono wydane z tej okazji biuletyny oraz prezentację multimedialną podsumowującą dorobek Uczelni.

Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik podziękował za zaproszenie i dotychczasową współpracę. Docenił również możliwość studiowania na Uczelni na kierunkach kształcących w zawodach deficytowych w szczególności pielęgniarstwo czy kierunki techniczne.

Rektor Uczelni dr inż. Grzegorz Koc zachęcał Dyrektorów szkół do skorzystania z oferty edukacyjnej dla szkół ponadpodstawowych. PUZ w Ciechanowie ( od 12 sierpnia 2019 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) reprezentowali również Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik, Dziekani Wydziałów m.in. Wydziału Inżynierii i Ekonomii dr inż. Robert Rudziński oraz Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych dr Renata Dzik.

image_pdfimage_print
Skip to content