Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Mistrzowie kompetencji”

bez tytułu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa projektu: „Mistrzowie kompetencji”

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-3878/15-00

Wartość projektu: 445 209,75 zł

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Okres realizacji projektu: 1.08.2016 r. – 30.06.2018 r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 200 uczniów z Technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, geografii i języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

1) Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni matematycznej, geograficznej i języka angielskiego

2) Zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii i języka angielskiego

3) Organizacja zajęć metodą eksperymentu z matematyki i geografii

image_pdfimage_print
Skip to content