Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W PŁOCKU -podsumowanie Projektu OWES Mazowsza Płockiego

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W PŁOCKU -podsumowanie Projektu OWES Mazowsza Płockiego

„Ku lepszemu nieznanemu” – pod takim hasłem odbyła się 19 czerwca w sali konferencyjnej Hotelu Starzyński międzynarodowa konferencja podsumowująca Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.

Obok polskich Partnerów Projektu uczestniczyli w niej również zagraniczni Partnerzy z Ukrainy, Słowacji i Włoch, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia ekonomii społecznej na Mazowszu.

Projekt, którego realizację rozpoczęto w 2012 roku miał na celu promocję ekonomii społecznej oraz pomoc osobom narażonym na wykluczenie społeczne poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka. – Cieszę się, że wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte – powiedział – Ten projekt dał wielu osobom szansę na nowy etap w życiu. Życzę wszystkim dalszych sukcesów i mam nadzieję, że zdobyte doświadczenia stanowić będą solidny fundament dla dalszych działań po zakończeniu projektu – dodał.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest jednym z sześciu OWES-ów utworzonych na terenie województwa mazowieckiego. Jego najważniejszym zadaniem było uruchomienie spółdzielni socjalnych, motywowanie i wspieranie ich w celu jak najlepszego funkcjonowania.

Dzięki wsparciu OWES Mazowsza Płockiego powstały: spółdzielnia socjalna „Szansa”, która w Płocku prowadzi zespół muzyczny oraz restaurację, serwując smaczne i niedrogie posiłki kuchni polskiej; spółdzielnia socjalna „Funk Park” w Zaździerzu, której udało się stworzyć park rozrywki z atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci m.in. w postaci ścianki wspinaczkowej, paintballu i spływów kajakowych – wyliczała Beata Puda, prezes Lidera Projektu, Stowarzyszenia CISI. – Z kolei sierpecka „Pod Jednym Dachem”, jedyna jak dotąd spółdzielnia kościelnych osób prawnych oferuje przede wszystkim usługi cateringowe, obsługę gastronomiczną plenerowych imprez oraz usługi komunalne. Czwartą spółdzielnią socjalną założoną w ramach Projektu jest „Sielska Kraina”, która w Rydzynie zbudowała wioskę indiańską, mini zoo oraz stajnię i organizuje biwaki, zielone szkoły, prowadzi także usługi hipoterapii i rehabilitacji psychoruchowej.

W ramach projektu OWES Mazowsza Płockiego przeprowadzono szereg szkoleń dla ponad 500 przedstawicieli 60 organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza Płockiego, zorganizowano wiele inicjatyw lokalnych, m.in. Jarmark św. Bartłomieja w Płocku, festyny „Witamy wakacje ziemi mazowieckiej” w Liszynie, „Pożegnanie Lata” w Słupnie, spotkania organizacji pozarządowych powiatu płockiego, imprezy „Święto Pieczonego Ziemniaka”, akcję „Nie kupuj! Adoptuj” promującą adopcję psów ze schroniska czy wydarzenia promujące zdrowy styl życia.

Działań w Projekcie było tak wiele, że bez wsparcia naszych partnerów nie dalibyśmy rady – podkreśliła podczas swojego wystąpienia Beata Puda – Po prostu czasami brakowało nam sił i czasu, a problemy się nawarstwiały. Teraz jednak mam ogromną satysfakcję, że wszystkie spółdzielnie, które powstały dzięki środkom z Projektu, działają z sukcesem na rynku – dodała z uśmiechem szefowa Stowarzyszenia CISI.

W działania prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jako Partner aktywnie włączała się Gmina Miasto Płock – W ramach Projektu wiele rzeczy nam się udało, ale musimy teraz wszyscy wspólnie usiąść do stołu, aby zastanowić się, jak pozyskać kolejne fundusze na nowe spółdzielnie – mówiła Ewa Pietrzak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych. – Nie zapominajmy, że partnerstwo musi mieć formę otwartą. Organizacje pozarządowe otrzymały duże wsparcie od OWES Mazowsza Płockiego w postaci szkoleń czy doradztwa, za co serdecznie dziękuję Beacie Pudzie, prezes Stowarzyszenia CISI.

Głos zabrał także Jan Laskowski, Starosta Sierpecki, który przedstawił aktywności i działania zrealizowane w ramach OWES Mazowsza Płockiego na terenie powiatu sierpeckiego i zapewnił, że starostwo zapewni środki na powstawanie następnych przedsiębiorstw społecznych, także we współpracy z lokalnymi samorządami.

Przemówienie Starosty – OWES

W drugiej części konferencji zagraniczni goście zaprezentowali dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej w krajach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości socjalnej, aktywizacji zawodowej i społecznej pod kątem stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju. Doświadczenia ukraińskie przedstawili Olga Pankiv i Wojciech Duranowski z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, słowackie – prof. Gabriela Korimova, wykładowca Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, a włoskie członkowie Spółdzielni Socjalnej Gente Di Mare Cooperativa Sociale z Genui – Elisa Riscazzi i Oliwia Zaina.

Ostatni wykład podczas międzynarodowej konferencji wygłosił Rafał Krenz, ekspert Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej „CAL” przedstawiając polski model przedsiębiorstwa społecznego.

Spółdzielnie socjalne powstają na całym świecie. Warto wspierać, promować i finansować powstawanie kolejnych przedsiębiorstw ekonomii społecznej, bo to taka specyficzna forma prowadzenia biznesu, która ma na celu nie tylko zysk, ale przede wszystkim przywracanie ludzi na rynek pracy.

info: www.owes.eu

image_pdfimage_print
Skip to content