Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

MAZOWIECKIE DNI INTEGRACJI

MAZOWIECKIE DNI INTEGRACJI

Dnia 27 sierpnia 2016 r. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  odbyły się Mazowieckie Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych i XII Sierpecki Dzień Osób Niepełnosprawnych, których celem była integracja z osobami niepełnosprawnymi oraz przeciwdziałanie izolacji i uświadamianie, że żadna choroba nie musi oznaczać braku aktywności i wykluczenia społecznego.

Organizatorem Spotkania Integracyjnego było MWM, a współorganizatorem Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na Życie”.

W imprezie udział wzięli: Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski oraz Radni Powiatu Sławomir Olejniczak i Wojciech Rychter, Wolontariusze, podopieczni  Stowarzyszenia, mieszkańcy  miasta i powiatu.

 Spotkanie rozpoczął występ zespołu tanecznego „MANABA” z Publicznego Gimnazjum im. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Chęcińskiej. Następnie na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który poprowadził warsztaty tańca ludowego.

Uczestnicy imprezy korzystali z różnorodnych atrakcji: wata cukrowa, grill, oglądali wystawę militari, zwiedzali Skansen i wystawę „Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowaną w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. Brali też udział w warsztatach garncarstwa i papieroplastyki prowadzonych przez pracowników Skansenu, a także w konkursie wiedzy ekologicznej pod patronatem Starosty Sierpeckiego, w konkursie wiedzy historycznej, który przeprowadziło Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno–Kolekcjonerskie oraz w zawodach rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez Wolontariuszy „Szansa na Życie”.

W konkursie wiedzy ekologicznej w drodze losowania wyłoniono 10 osób, z których 5 pierwszych otrzymało nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, zaś następne 5 osób otrzymało nagrody ufundowane przez Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Nagrody wręczali: Wicestarosta i Wójt Gminy Mochowo.

W konkursie wiedzy historycznej osoby z największą ilością punktów otrzymały nagrody ufundowane przez WMSHK, które wręczał Pan Krzysztof Nowosiadłyk.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody rekreacyjno-sportowe składające się z trzech konkurencji – nalewanie wody, rzut kaloszem i rzut do celu, w których brały udział drużyny dwuosobowe. W każdej konkurencji nagrodami ufundowanymi przez Stowarzyszenie „Szansa na Życie” nagrodzono 3 najlepsze drużyny, a pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Zarząd Osiedla Nr 3 w Sierpcu. Nagrody wręczał Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wojciech Rychter.

Święto Osób Niepełnosprawnych przebiegało w swobodnej, beztroskiej atmosferze i bez poczucia podziałów. Był to dzień pełen radości i bez barier, który pozwolił zrozumieć, że wszyscy mamy podobne marzenia i dążenia.

Organizatorzy 

    

image_pdfimage_print
Skip to content