Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

MAMY TO !!!- Termomodernizacja Szpitala w Sierpcu stała się faktem

MAMY TO !!!- Termomodernizacja Szpitala w Sierpcu stała się faktem

MAMY TO !!!- Termomodernizacja Szpitala w Sierpcu stała się faktem 👏🚑👏🚑👏🚑🚑

W obecności władz samorządowych województwa mazowieckiego i powiatu sierpeckiego, dyrekcji oraz załogi szpitala podpisano dzisiaj umowę na termomodernizację budynku głównego Szpitala SPZZOZ w Sierpcu. Łączny koszt tej inwestycji to 3 555 400,00zł z czego 2 844 320,00zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ w Sierpcu” uzyskał najwyższą ocenę ze wszystkich wniosków w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Zostaną docieplone ściany zewnętrzne i stropy poddaszy, wymienione okna, drzwi zewnętrzne. Nastąpi modernizacja węzła ciepłowniczego i instalacji c.o., oświetlenie wewnętrzne zostanie wymienione na ledowe oraz zostaną założone kolektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

image_pdfimage_print
Skip to content