Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

LVI sesja Rady Powiatu w Sierpcu

LVI sesja Rady Powiatu w Sierpcu

16 października br. radni powiatowi spotkali się na uroczystej, ostatniej sesji Rady Powiatu Sierpeckiego kadencji 2014 – 2018.

Przewodniczący Rady Jan Rzeszotarski oraz Starosta Jan Laskowski złożyli wyrazy wdzięczności dla wszystkich radnych oraz wręczyli im podziękowania za wysiłek włożony w działalność na rzecz powiatu.

Wicestarosta Wojciech Rychter podziękował radnym: Krystynie Siwiec, Krystynie Kozickiej, Janowi Laskowskiemu, Janowi Rzeszotarskiemu, Andrzejowi Cześnik, Bogdanowi Misztalowi, Marcinowi Błaszczykowi, Sławomirowi Olejniczakowi, Stanisławowi Pawłowskiemu oraz Pawłowi Pakiele, którzy odpowiedzieli na jego apel dotyczący wsparcia finansowego szpitala. Dzięki przekazanym środkom zostanie wyremontowana łazienka i korytarz na oddziale pediatrycznym.

Podczas sesji podjęto uchwały:

1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

2. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 roku.

3. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.

4. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.

5. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

7. uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

8. uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

9. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

 

image_pdfimage_print
Skip to content