Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

LIV sesja Rady Powiatu w Sierpcu

LIV sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 29 czerwca   (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr LII z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego.

 10. Podjęcie oświadczenia w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content