Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Kreatywne wakacje z Fundacją PZU w powiecie sierpeckim

„Kreatywne wakacje z Fundacją PZU w powiecie sierpeckim

W dniu 11.08.2016r. W gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się uroczystość podsumowania projektu pn.: „Kreatywne wakacje z Fundacją PZU w powiecie sierpeckim.

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU, realizowany przez Stowarzyszenie Kre@ktywni w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Spotkanie rozpoczął występ dzieci pt. „Bezpieczeństwo z Fundacją PZU”. Był taniec, śpiew i wierszyki – wszystko w tematyce bezpieczeństwa.

Program zajęć w ramach projektu obejmował: warsztaty edukacyjno-wychowawcze z pedagogiem, warsztaty plastyczne, rywalizacje sportowe, zajęcia na basenie, wyjścia do Kina, warsztaty kulinarne i spotkania z gośćmi specjalnymi.

Zajęcia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony dzieci.

Grupa podstawowa liczyła trzydzieścioro dzieci. W pojedyncze dni dołączyło do zajęć kolejnych 20 osób, co daje imponujący wynik pięćdziesięciorga dzieci z powiatu sierpeckiego, które skorzystały z dobrodziejstw projektu.

Projekt był realizowany od 11.07 do 12.08.2016. Dzieci w wieku 5-14 lat miały zapewnioną opiekę i atrakcje w godzinach 7-16.

Całkowita wartość projektu to 17.400,00 zł w tym dotacja 13.500,00 zł, wkład własny 3.900,00 zł został pokryty w ramach odpłatności rodziców na wyżywienie dzieci.

Dla pracujących rodziców okres wakacji stanowi problem ponieważ trzeba zapewnić opiekę na 2m-ce. Projekt pozwala na godzenie obowiązków życia zawodowego z opieką nad dziećmi oraz stwarza wiele możliwości rozwoju dzieci poprzez łączenie zabawy z edukacją.

Realizacji projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia instytucji publicznych.

Szczególne podziękowania Stowarzyszenie Kre@ktywni składa Pani Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszce Gorczyca, która służyła pomocą, swoim doświadczeniem i dobrą radą. Dodatkowo PCPR w Sierpcu na potrzeby realizacji projektu udostępnił nieodpłatnie lokal wraz z mediami i wyposażeniem.

Dziękujemy Pani Marzenie Laskowskiej, Pani Emilii Jaroszewskiej, Pani Annie Stahlke, Panu Mariuszowi Czajkowskiemu – pedagogom, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi i ze swojej pracy wywiązali się wzorowo.

  • Dziękujemy władzom powiatowym za wsparcie rekrutacji i promocji projektu.
  • Dziękujemy Sierpeckiej Straży Pożarnej i Policji za gościnność i żywe lekcje dla dzieci.
  • Dziękujemy przedstawicielom PZU i Fundacji Dam Siebie za wspólną, pouczającą zabawę z dziećmi, pokaz pierwszej pomocy i gry edukacyjne o zasadach bezpieczeństwa.
  • Dziękujemy Dyrektorowi CKiSZ oraz Kierownikowi Krytej Pływalni za promocyjne bilety wstępu do kina i na basen.
  • Dziękujemy pani Ninie Gąsiorowskiej za wspaniały poniedziałek w Domu Dzieci w Szczutowie i wspólną zabawę.
  • Dziękujemy kierownictwu MOSiR za udostępnione zaplecze sportowe.
  • Dziękujemy Zakładowi Aktywności Zawodowej ze Stanisławowa za smakowite obiady.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor PCPR w Sierpcu – Agnieszka Gorczyca oraz koordynator projektu – Ewelina Kamińska wręczyły nagrody dzieciom, które wytrwale przez 5 tygodni uczestniczyły w wakacyjnych zajęciach.

Dzieci otrzymały dyplomy, słodki upominek oraz medale za sportowe i projektowe zmagania, Turniejadę w MOSiRZE. Medale ufundował Zarząd Osiedla nr 3, a wręczył Pan Mariusz Czajkowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 w Sierpcu.

Projekt zostawił po sobie wiele dobrych wspomnień. Zawiązały się przyjaźnie, które mamy nadzieję przetrwają na lata.

Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć.

image_pdfimage_print
Skip to content