Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Konsultacje społeczne – Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Konsultacje społeczne – Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Pismo Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie konsultacji społecznych _projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko_, przyjętych uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego
2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać
poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1,00-301 Warszawa.

image_pdfimage_print
Skip to content