Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

KONKURS – ROLNIK ROKU 2017

KONKURS – ROLNIK ROKU 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ROLNIK ROKU – AGRICOLA SIERPCENSIS – TERRAE FILIUS – X EDYCJA 2017.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rada Powiatu Sierpeckiego, mając na uwadze wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących na terenie Powiatu Sierpeckiego, podkreślenie roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce Powiatu oraz promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa, aktywności społecznej i modelu społeczeństwa obywatelskiego, ustanowiła wyróżnienie, które będzie co roku przyznawane najlepszym rolnikom z terenu Powiatu Sierpeckiego w 3 kategoriach: Rolnik Roku, Młody Rolnik (do 40 roku życia) oraz Najlepszy Sołtys.

Wnioskodawcami mogą być: burmistrz, wójtowie, przewodniczący rady miasta, przewodniczący rad gmin, radni miejscy, gminni i radni powiatowi w liczbie 5, samorząd rolniczy, zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych, sołectwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizacje pozarządowe z terenu Powiatu. Ww. podmioty składają wnioski do danego Urzędu Gminy z której pochodzi kandydat zgłoszony do udziału w Konkursie. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wójta i Przewodniczącego Gminy dany Urząd Gminy przekazuje wnioski do Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na załączonym formularzu, osobno dla każdej kategorii. Wypełnione wnioski z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rolnik Roku” do Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a do dnia 5 sierpnia 2017 r. Przy przesyłkach pocztowych decyduje data stempla.

Wręczenie wyróżnień nastąpi na Dożynkach Powiatowo – Gminnych, które odbędą się 3 września 2017r. w Zawidzu.

                       PRZEWODNICZĄCY RADY                                                         STAROSTA SIERPECKI
Jan Rzeszotarski                                                                       Jan Laskowski

Pobierz:

Regulamin Agricola 2017

Wniosek 2017

image_pdfimage_print
Skip to content