Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Konkurs Recytatorski

Konkurs Recytatorski

19 października 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie odbyła się uroczysta gala zorganizowana w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II podczas, której wręczono nagrody laureatom Konkursu Recytatorskiego „Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II”.

Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa” w Szczutowie dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu sierpeckiego.

Wszystkich gości i uczestników konkursu powitała Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie Pani Maria Grażyna Topolewska oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa” Pani Ewa Kopcińska. W przemówieniach padło wiele ciepłych słów pod adresem recytatorów, którzy podjęli się trudu zmierzenia z piękną lecz trudną poezją Karola Wojtyły. Mottem tegorocznego konkursu są słowa Jana Pawła II „Nauczcie się kochać, co prawdziwe, dobre i piękne”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Dziekan Dekanatu Sierpeckiego ks. kanonik dr Tomasz Kadziński oraz Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski .

Celem konkursu było oddania hołdu Wielkiemu Polakowi i upamiętnienie 40 rocznicy wyboru św.Jana Pawła II na Papieża, popularyzacja poezji Karola Wojtyły, inspirowanie uczniów do poszukiwania wartości istotnych w życiu młodego człowieka, wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów oraz upowszechnianie dziedzictwa kultury języka.

W przesłuchaniach wzięło udział 95 uczniów z 16 szkół powiatu sierpeckiego . Zmagania konkursowe odbyły się w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe kl.I-III , klasy IV-VI, VII-VIII+ gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Z uwagi na dużą ilość uczestników powołano dwa zespołu Jury. I zespół Jury oceniał kl.I-III szk.podst. oraz VII-VIII+ gimnazja : Pani Krystyna Żytowiecka, Pani Wanda Smólczyńska i Pani Sabina Dołkowska. II zespół Jury w składzie: Pani Renata Przybyłowska, Pani Monika Stańczak i Pan Stefan Dołkowski – oceniał kl..IV-VI szk.podst. oraz szkoły ponadgimnazjalne. Młodzi recytatorzy sięgnęła do utworów Ojca Świętego, które niosą głębokie przesłanie intelektualne, religijne, moralne, wymagają starannej dykcji i zaangażowania w trakcie recytacji. Imprezę uświetnili swoją obecnością: Dziekan Dekanatu Sierpeckiego ks. kanonik dr Tomasz Kadziński,Wicestarosta Sierpecki Pan Wojciech Rychter, Wójt Gminy Szczutowo Pan Andrzej Twardowski i Skarbnik Pani Hanna Domagalska, ks.kanonik Marian Orzechowski, Dyrektorzy Szkół Powiatu Sierpeckiego, nauczyciele, opiekunowi , rodzice oraz członkowie Jury.

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Po rozdaniu nagród laureaci I miejsc wszystkich kategorii, zaprezentowali utwory przed publicznością. Wszyscy mogli jeszcze raz usłyszeć piękną recytację utworów Papieża i o Papieżu. Na życzenie Jury Martyna Gutfrańska ucz.Szk.Podst.w Szczutowie zaprezentowała wiersz gwarą góralską.

Uroczystość uświetnił program słowno muzyczny poświęcony św.Janowi Pawłowi II, w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gójsku. Młodzi artyści przybliżyli postać Wielkiego Polaka, dostarczyli wielu wzruszeń i przeżyć. Uczestnicy i przybyli goście byli pod ogromnym wrażeniem zrozumienia poezji, jej mądrego, metaforycznego przekazu.

Organizatorzy zapewnili też dyplomy za udział w konkursie dla wszystkich uczestników oraz słodkie nagrody pocieszenia.

Dodatkową atrakcją dla uczestników uroczystej gali był słodki poczęstunek- kremówki papieskie.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu:

kat.klas I-III szkoły podstawowe :

I miejsce – Kira Sychyk – kl.III -Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku

Szymon Przybyszewski – kl.Ic-Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

II miejsce – Amelia Chroboczyńska – kl.III- Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

Zofia Jagodzińska kl.II- Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

III miejsce – Franciszek Maliszewski – kl.Ic Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Anna Rutkowska- kl.IIc-Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu

Wyróżnieni:

1. Gabriela Falińska – kl.I- Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym

2.Gabriela Rucińska – kl.Ib- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

3.Wiktoria Astrau – kl.Ia- Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu

w kat.klas IV-VI szkoły podstawowe:

I miejsce – Julia Koprowicz -kl.Via- Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym

II miejsce – Anna Pytlewska kl.VI-Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.

III miejsce – Antoni Mroczkowski -kl.IVb-Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku.

Wyróżnieni:

1. Amelia Cendlewska – .kl.IV-Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

2.Zofia Rynkowska – kl.VI-Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

3.Wiktoria Siwińska – kl.IVd-Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

4.Julia Roman – kl.VI- Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie.

5.Marta Watkowska – kl.VIb-Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu

6.Lena Adamska – kl.IV-Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

w kat. klas VII-VIII i gimnazja:

I miejsce – Laura Szewczyk-kl.IIIa-Gimnazjum Miejskie im.Mikołaja Kopernika w Sierpcu Małgorzata Brzezińska kl.IIIg -Publiczne Gimnazjum im.Gen.Edwarda Żółtowskiego w Mochowie

II miejsce – Natalia Hińcz-kl.IIIg-Publiczne Gimnazjum im.Gen.Edwarda Żółtowskiego w Mochowie Nadia Chochlińska- kl.VIIIc- Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu

III miejsce – Aleksandra Narodzonek-kl.IIIa–Gimnazjum Miejskie im.Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Martyna Gutfrańska kl.VIIIa-Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie.

Wyróżnieni:

1.Emilia Dąbrowska- kl.VIIIa-Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. 2.Magdalena Rogowicz-kl.VIIIa-Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku.

3.Anna Skwierawska- kl.VII – Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu.

4.Amelia Witkowska- kl.VIIb-Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

5.Kamil Meler- kl.VIIIb-Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie.

LAUREACI w kat. szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce –Zuzanna Olendrzyńska – kl.II- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1

im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

II miejsce – Wiktoria Wiśniewska – kl.I-Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jose de San w Sierpcu

III miejsce – Sandra Bogucka- kl.II Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Technikum Żywienia im. Wincentego Witosa w Studzieńcu

Oliwia Tomaszewska kl.II Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

Wyróżnieni:

1. Katarzyna Różańska – kl.I-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

2. Ewelina Szymborska -kl.II-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

3. Rafał Kubiński – kl.I- Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jose de San

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Powiatu za dofinansowany naszego projektu , Burmistrzowi Miasta Sierpca Panu Jarosławowi Perzyńskiemu i Wójtowi Gminy Szczutowo Panu Andrzejowi Twardowskiemu za ufundowanie nagród książkowych.

Dziękujemy sponsorom za rzeczowe i finansowe wsparcie naszej imprezy: : Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, Sierpeckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Sierpcu oraz Hurtowni Papierniczej „Ada” w Sierpcu.

Prezes Stowarzyszenia

Ewa Kopcińska

image_pdfimage_print
Skip to content