Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

KONKURS pt. Amatorzy z Sierpca piszą bajki dla dzieci!

KONKURS pt. Amatorzy z Sierpca piszą bajki dla dzieci!

STOWARZYSZENIE KRE@KTYWNI OGŁASZA KONKURS pt. Amatorzy z Sierpca piszą bajki dla dzieci. Sfinalizowaniem konkursu będzie wydanie ilustrowanej książeczki z nagrodzonymi bajkami.

KONKURS ZOSTAŁ OGŁOSZONY W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WSPIERANEGO PRZEZ ZARZĄD POWIATU SIERPECKIEGO.

Nazwa zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury słowa.
Kwota przyznanej dotacji 1.000,00 zł
Termin nadsyłania prac: od 08.06.2015r. do 15.07.2015r.
Tematyka bajek zgłaszanych do konkursu może być dowolna, jednak preferowane będą bajki szerzące tolerancję i poszanowanie odmienności w zakresie wyznania, poglądów, wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawności.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 3-osobowe zespoły uczestników występujących wspólnie w dowolnych kategoriach wiekowych, zamieszkujący na terenie Powiatu Sierpeckiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz podpisanie Oświadczenia, które jest załącznikiem do Regulaminu.
Regulamin dostępny pod adresem e-mail: stowarzyszeniekreaktywni@wp.pl, na stronie www i w siedzibie Stowarzyszenia oraz stronach internetowych instytucji publicznych.

Pracę w wersji papierowej (wydruk) i elektronicznej (płyta CD) oraz oświadczenie należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Kre@ktywni, Szczechowo 7a, 09-227 Szczutowo do dnia 15.07.2015r. z dopiskiem „Konkurs na bajkę” (decyduje data stempla pocztowego) lub emailem na adres: stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl (+skan podpisanego oświadczenia, zaszyfrowania pracy pseudonimem artysty dokona organizator konkursu).

Regulamin konkurs Amatorzy z Sierpca piszą bajki dla dzieci

image_pdfimage_print
Skip to content