Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

KONKURS PROFILAKTYCZNY „STOP DOPALACZOM”

KONKURS PROFILAKTYCZNY „STOP DOPALACZOM”

Wszyscy wiemy, że jednym z zadań wychowawczych szkoły jest profilaktyka uzależnień. Nauczyciele naszej szkoły nie pozostają obojętni wobec tak poważnych zagrożeń jakim jest uzależnienie od dopalaczy. Stąd narodziła się idea konkursu, którego celem było przede wszystkim pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń wśród młodzieży, związanych z zażywaniem dopalaczy.
Konkurs ma służyć ponadto rozwijaniu zdolności wokalnych i plastycznych uczniów, rozbudzaniu twórczej wyobraźni, a także budowaniu wśród młodych ludzi poczucia własnej wartości.
Nasz konkurs miał zwrócić uwagę na ogromną skalę zagrożenia, jaką stanowią niebezpieczne używki. Problemem XXI wieku jest niewątpliwie coraz bardziej widoczne i nagminne wpadanie w nałogi przez osoby młode, często niepełnoletnie. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. W publikacjach dotyczących młodzieży często omawiane są problemy uzależnień. Szuka się przyczyn takiego stanu rzeczy, bowiem każdy skutek ma jakąś przyczynę. Tak samo jest z nałogami czy złymi przyzwyczajeniami. Na zażywanie dopalaczy przez młodych ludzi często wpływa rodzina, otoczenie czy też brak możliwości rozwojowych, brak miejsc do spędzania wolnego czasu, osamotnienie, brak sensu w życiu oraz wiele innych czynników. Często młodzież uznawana jest jako całość. Mówi się, że wszyscy młodzi są źli i niewychowani. Jest to krzywdzące dla środowiska młodzieży. Sygnał wysyłany przez dzieci i młodzież w postaci zażywania dopalaczy, czy też każdego innego uzależnienia, jest sygnałem dla ludzi dorosłych, krewnych, znajomych, nauczycieli, sprawujących opiekę nad młodym człowiekiem, że coś niepokojącego dzieje się z nimi i potrzebują pomocy, czasem tylko rozmowy, czasem czegoś więcej.
Młody człowiek, sięgając po używki, szuka ucieczki od otaczającego go świata, niesprawiedliwości i niezrozumienia. Nie jest to dobry sposób zapomnienia o problemach, ale młodzi ludzie często myślą, że to sposób na każdy dramat młodości. Od używania już tylko krok do uzależnienia, a nawet śmierci, z czego młodzież rzadko zdaje sobie sprawę.
W bardzo dużym stopniu wpływ na młodego człowieka w sferze uzależnień mają rówieśnicy i środowisko, w jakim młodzież jest wychowywana, w jakim każdego dnia przebywa. Doskonałą okazją do spróbowania czegoś zakazanego są wszelkiego rodzaju imprezy, zabawy, dyskoteki, osiemnastki itd. W towarzystwie, gdzie większość ludzi korzysta z używek trudno jest być asertywnym i powiedzieć nie.
Pytaniem jednak jest dlaczego aż tylu młodych ludzi sięga po te niebezpieczne używki? Powodów jest wiele: ciekawość, moda, chęć zrobienia czegoś „na złość” rodzicom. Pamiętajcie jednak, że łatwo jest zacząć, ale dużo trudniej skończyć.
Wasz udział w konkursie pod hasłem „Stop Dopalaczom” jest dowodem
na to, że rozumiecie, jakim zagrożeniem są używki, i że umiecie mówić im „nie”!
Konkurs podzielony został na trzy kategorie:
– konkurs plastyczny
– konkurs wokalny kategoria zespoły
– konkurs wokalny kategoria soliści
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Sierpeckiego, Burmistrz Miasta Sierpc. Organizatorami byli: Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Organizacja konkursu nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie dobrej woli, którzy wsparli naszą inicjatywę. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji konkursu składamy serdeczne podziękowania.
Wyniki konkursu:
KONKURS PLASTYCZNY:
I MIEJSCE – Adrian Palczewski – Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
II MIEJSCE – Karolina Gołębiewska – Zespół Szkół nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu
III MIEJSCE – Julia Jankowska – Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu
WYRÓŻNIENIE – Paulina Jaskólska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku
WYRÓŻNIENIE – Oliwia Ossowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
WYRÓŻNIENIE – Monika Borkowska – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

KONKURS WOKALNY KATEGORIA ZESPOŁY:
I MIEJSCE – Rytm – Zespół Szkół nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu
II MIEJSCE – duet Natalia Łykowska, Natalia Dziarkowska – Gimnazjum Publiczne w Mochowie
III MIEJSCE – Chór – Zespół Szkół Samorządowych w Rościszewie
WYRÓŻNIENIE – Bez Nazwy – Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu

KONKURS WOKALNY KATEGORIA SOLIŚCI:
I MIEJSCE – Monika Walter – Zespół Szkół nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu
II MIEJSCE – Tatiana Waśko – Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu
III MIEJSCE – Weronika Pomorska – Zespół Szkół nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu
WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Wojtas – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
GRAND PRIX- Elo Squad – Zespół Szkól nr1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu
NAGRODA SPECJALN A – ufundowana przez Szkołę Muzyczną YAMAHA w Sierpcu
– Monika Walter – Zespół Szkół nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu

Podczas koncertu można było wysłuchać wspaniałych występów. Gratulujemy talentów plastycznych i wokalnych.

image_pdfimage_print
Skip to content