Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Konkurs dla Organizacji Pozarządowych

Konkurs dla Organizacji Pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 327.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015”.

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza

otwarty konkurs ofert
na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego
przez organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.Formularz oferty na 2015 rok.
image_pdfimage_print
Skip to content