Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Komunikat PUP w Sierpcu

Komunikat PUP w Sierpcu

Informacja dla Pracodawców o możliwości dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych.

Pracodawca, który po pierwszym stycznia 2016r. zatrudni skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy bezrobotnego do 30 roku życia uzyska refundację kwoty nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne.
Warunkiem uzyskania refundacji jest utrzymanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji (łączny okres zatrudnienia – 24 miesiące).
Podstawą refundacji jest umowa ze Starostą zawarta w oparciu o złożony w PUP wniosek. Starosta nie może zawrzeć umowy z Pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
(Dz. U. 2015, poz. 1814).

DYREKTOR URZĘDU
– / –
Ewa Barchanowicz

image_pdfimage_print
Skip to content