Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Kolejne porozumienie o współpracy patronackiej

Kolejne porozumienie o współpracy patronackiej

28 marca 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy patronackiej pomiędzy Instytutem Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Przed uroczystym podpisaniem porozumienia uczniowie poznali laboratoria naukowo-dydaktyczne, po których przewodnikiem była pani dr Anna Augustyniuk – Kram, pełnomocnik dyrektora IEiB ds. promocji i kontaktów ze szkołami. Laboratoria mieszczą się w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW, które posiada najnowocześniejszy sprzęt służący wykonywaniu wielu analiz w obszarze nauk przyrodniczych i społecznych.

W tym dniu odbyły się również pierwsze zajęcia dla naszych uczniów z klas biologiczno-chemicznych. Klasa II d uczestniczyła w warsztatach w laboratorium Zakładu Chemii Środowiskowej, które poprowadził pan mgr Maciej Sierakowski – pracownik Zakładu. Zajęcia dotyczyły dwóch zagadnień: „Kolorymetryczne oznaczanie białek metodą biuretową” oraz „Oznaczanie białek metodą pomiaru absorbancji w ultrafiolecie”. Uczniowie zostali podzieleni na 6 zespołów. Każda z grup wykonywała właściwy dla siebie pomiar. Podczas tych ćwiczeń młodzież miała możliwość skorzystania ze specjalistycznego laboratorium chemicznego. Dla naszych licealistów było to nowe doświadczenie, które pozwoliło na pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Po zakończonych warsztatach uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby odbyć je jeszcze raz.

Zaś uczniowie klasy I b, w tym czasie, udali się do Zakładu Ekologii Człowieka, by uczestniczyć w zajęciach na temat „Co kości mówią o człowieku?” poprowadzonych przez pana dra hab. Jacka Tomczyka, dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Młodzież poznała proces badania szkieletów i sposoby identyfikowania pozostałości kostnych. W bardzo ciekawy sposób licealiści dowiedzieli się, że mając do dyspozycji kości, można wygenerować rysopis ich posiadacza, sprawdzić na co chorował, co jadał, czy był biednym rolnikiem, czy bogatym mieszczuchem. Dzięki kościom można poznać wiele zaskakujących szczegółów dotyczących ludzi, żyjących wiele lat temu. Można określić wiek osoby, jej płeć, wzrost, masę ciała, proporcje jego budowy, a także stan zdrowia człowieka, styl życia, pracę, jaką wykonywał, czy też dietę jaką stosował. Dzięki takim badaniom można odkryć wiele zwyczajów panujących na danym terenie, a także rozpoznać pokrewieństwo. Uczestnicząc w takich zajęciach, uczniowie doszli do wniosku, iż „Ludzkie szczątki mówią, i to bardzo chętnie”.

To już kolejne porozumienie o współpracy patronackiej. 5 marca 2018 r. zostało podpisane porozumienie z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach niego patronatem zostały objęte tzw. klasy mundurowe oraz humanistyczne. Ponadto LO współpracuje z Politechniką Warszawską Filią w Płocku oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku.

Zajęcia w laboratoriach badawczo-naukowych, uczestnictwo w konferencjach i wykładach prowadzonych przez kadrę naukową wyższych uczelni wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. To nowy i ciekawy sposób zdobywania i poszerzania wiedzy przez naszych uczniów, rozwijania zainteresowań w kierunku nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych oraz zdobywania nowych umiejętności, które mogą być wykorzystane w ich dalszej edukacji i karierze zawodowej.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content