Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Kolejne drogi powiatowe – oddane!

Kolejne drogi powiatowe – oddane!

grudnia br. na terenie gm. Mochowo, odbył się odbiór czterech dróg powiatowych.

Oficjalnego odbioru dokonali Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Błaszczyk, Radny Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu Artur Obrębski.

Dokonano odbioru robót modernizacyjnych na drogach:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3766W Bożewo – Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo zakres robót obejmował m.in.: położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. 87-300 Brodnica, ul. Długa 27. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 261 717,63 zł.

  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo – Cieślin w m. Cieślin– zakres robót obejmował położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy filtrującej z piasku pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ustawienie krawężników betonowych, położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz regulacja istniejących studni kanalizacyjnych i dostosowanie ich do wysokości układanej warstwy. Zadanie zrealizowało Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc za kwotę 47 538,27 zł.

  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowozakres robót objął m.in. położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężników betonowych i kostki brukowej, regulacja kratek deszczówki, zaworów wodnych i dostosowanie ich do wysokości układanej warstwy oraz malowanie pasów. Wykonawcą inwestycji było Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc. Całkowity koszt inwestycji 169 750,33 zł

  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm. Mochowo – zakres robót obejmował m.in.: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, położenie warstwy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna Kossobudy 7, 09-140 Raciąż za kwotę 143 418,00 zł.

Kwotę inwestycji podzielono po połowie pomiędzy gminę a powiat.

image_pdfimage_print
Skip to content