Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Kolejne drogi powiatowe oddane !

Kolejne drogi powiatowe oddane !

7 listopada odbył się uroczysty odbiór wyremontowanych odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Szczutowo i Zawidz oraz w Mieście Sierpc.

Oddano do użytku następujące drogi:

1. droga powiatowa nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc.

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników betonowych (wystających i wtopionych), regulacja istniejącego chodnika (kostka do przełożenia).

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Koszt zadania: 416 234,46 zł.

2. droga powiatowa nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz. 

Zakres robót obejmował m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą na dł. 1,730 km, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego kamiennego.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Koszt zadania: 415 260,30 zł.

3. drogi powiatowe nr 3718W Gójsk – Szczutowo i nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo. 

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie koryta mechanicznie na gł. 43 cm pod pobocze z kostki w gruncie kat. iii-iv wraz z zagęszczeniem, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30×8 cm na podsypce piaskowej, malowanie pasów (przejść dla pieszych) 5 szt., wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, nawierzchnia z betonu asfaltowego ac 8s – warstwa ścieralna o gr. 3 cm, regulacja istniejących kratek deszczówki i dostosowanie ich do wysokości układanej warstwy,

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Koszt zadania 334 375,87 zł.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Stachurski, Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak, Wójt Gminy Szczutowo Andrzej Twardowski a także Artur Obrębski Dyrektor ZDP w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content