Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)”.

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)”, realizowanego w ramach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pozostało do udzielenia 22 dotacji dla bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej:
– 17 dla długotrwale bezrobotnych, w tym 8 kobiet,
– 4 dla bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 1 kobiety,
– 1 dla bezrobotnej kobiety po 50 roku życia.
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny
i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta w siedzibie tut. Urzędu pok. 1, celem zweryfikowania kwalifikowalności osoby bezrobotnej do projektu.

Dyrektor Urzędu
-/-
Ewa Barchanowicz

image_pdfimage_print
Skip to content