Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Informacja dot. konsultacji programu

Informacja dot. konsultacji programu

Zarząd Powiatu w Sierpcu, w dniu 18 września 2023 roku podjął Uchwałę Nr 934.190.2023 w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024”. Zapraszamy zatem przedstawicieli organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a. Tematem spotkania będą konsultacje „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024” i będą one polegały na wyrażeniu opinii i złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Projekt Programu zamieszczony jest także w Biuletynie Informacji Publicznej www.sierpc.starostwo.gov.pl w dziale: Działalność pożytku publicznego/plany i programy (bezpośredni link:

https://www.sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/konsultacje_projekt_programu_na_2024.pdf?20230918132602

oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a. Projekt programu jest także dostępny w Wydziale Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9.

image_pdfimage_print
Skip to content