Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA.

WŁAŚCICIELE LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów:

• „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”, którego wykonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN,

• „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO Sp. z o.o.,

• „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT Sp. z o.o.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021.

Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu w poszczególnych umowach mogą udzielić:

p. Monika Zajączkowska, m.zajaczkowska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 08 – monitoring gatunków zwierząt,

p. Barbara Albiniak, b.albiniak@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 05 – monitoring gatunków roślin,

p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych.

Uprzejmie informujemy, iż jednocześnie w ramach odrębnego zadania PMŚ na zlecenie GIOŚ rozpoczęto realizację trzech części projektu pt. „Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020-2022:

część I — ssaki morskie — gatunki fok”, od czerwca 2020 roku, którego wykonawcą jest firma biomm.pl,

część II — minogi, ryby i siedliska morskie”, od lipca 2020 roku, którego wykonawcą jest Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

część III ssaki morskie – morświn”, którego wykonawcą jest firma SUBNEA Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji o zadaniu PMŚ w zakresie poszczególnych umów mogą udzielić:

p. Magdalena Kamińska, m.kaminska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 27 – monitoring gatunków ssaków, foki i morświn,

p. Edyta Jurkiewicz-Gruszecka, e.gruszecka@gios.gov.pl – monitoring minogów, ryb i siedlisk morskich.

Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022”, kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić:

p. Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl, tel. 22 547 27 06.

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Ptaków Polski, pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/,. Natomiast wyniki wszystkich badań realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski są udostępnione na regularnie aktualizowanym portalu mapowym dostępnym pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS.

image_pdfimage_print
Skip to content