Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

W niedzielne popołudnie, 24 lipca na placu przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, którego organizatorami byli Starosta Sierpecki, Burmistrz Miasta Sierpca oraz Wójtowie Powiatu Sierpeckiego. Honorowy patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

W przeglądzie udział wzięło sześć zespołów orkiestr dętych: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Goleszyna i Gozdowa pod batutą Edwarda Wielgóckiego, Orkiestra Dęta OSP z Łukomia pod batutą Piotra Wojtczaka, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP pod batutą Michała Głowackiego, Parafialna Orkiestra Dęta ze Szczutowa pod batutą Konrada Mazurowskiego oraz Orkiestra Dęta OSP w Zawidzu pod batutą Jarosława Gizińskiego.

Oficjalną inaugurację imprezy rozpoczął Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński gospodarz tegorocznego przeglądu. Następnie poszczególne zespoły zaprezentowały przygotowany repertuar. Każda z Orkiestr wykonała po trzy utwory, które zostały poddane ocenie jury w składzie: p. Mirosław Chilmanowicz, p. Paweł Lewandowski oraz Adam Czajkowski. Jury zwracało uwagę na każdy najmniejszy szczegół. Po zakończonych prezentacjach jury udało się na długie i burzliwe obrady ;).

W oczekiwaniu na werdykt uczestnicy oraz publiczność miała możliwość obejrzenia musztry zaprezentowanej przez Parafialną Orkiestrę Dętą ze Szczutowa oraz wysłuchanie utworów zaprezentowanych przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę OSP z Sierpca. W końcu wszyscy doczekaliśmy się na wyniki, które ogłosił p. Mirosław Chilmanowicz – przewodniczący jury.

III miejsce przyznano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP z ZawidzaII miejsce Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP z Sierpca I miejsce – wywalczyła tak jak w poprzednim przeglądzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gozdowa. Przyznano również wyróżnienia dla Parafialnej Orkiestry Detej ze Szczutowa.

Zwycięskie Orkiestry otrzymały cenne nagrody i puchary ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego oraz Starostę Sierpeckiego.

Dodatkowo Burmistrz Miasta Sierpca oraz Wójtowie Powiatu Sierpeckiego swoim orkiestrą biorącym udział w Przeglądzie ufundowali bon w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Obecni na przeglądzie podkreślali wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność prezentowanego repertuaru.

Należy podkreślić, iż trwający ponad trzy godziny przegląd odbywał z udziałem licznie zgromadzonej i żywiołowo reagującej publiczności. Duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony mieszkańców powiatu sierpeckiego pozwala nam pozostać z nadzieją, iż przyszłoroczny Przegląd zakończy się podobnie jak w tym roku sukcesem.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim orkiestrom, które wzięły udział w przeglądzie !

image_pdfimage_print
Skip to content