Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

III nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Sierpcu

III nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Sierpcu

Wczoraj 17 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

W zastępstwie przewodniczącego rady powiatu – Juliusza Gorzkosia sesję otworzył wiceprzewodniczący rady Zbigniew Kopczyński witając radnych, po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad.

Podczas sesji przyjęto „Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowym, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w 2019 roku”. W dokumencie tym określono, że w roku 2019 na zadania realizowane przez NGO powiat przeznaczy 100 000,00 zł. Zwiększeniu uległa wysokość środków planowanych na realizację programu z kwoty 82 000 zł na kwotę 100 000 zł.

Podniesiono kwoty w poniższych obszarach zadaniowych:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – było 65 tys. zł, kwota została zwiększona o 15 tys. zł.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – było 4 tys. zł., kwota została zwiększona o 1 tys. zł.
Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i działania na rzecz osób niepełnosprawnych – było 5 tys. zł., kwota została zwiększona o 2 tys. zł.

Starosta Mariusz Turalski podkreślił, że przez 8 lat (jako radni) zgłaszali wnioski razem z wicestarostą Jarosławem Ocickim odnośnie zwiększenia puli środków finansowych na konkurs dla organizacji pozarządowych – ich postulaty były odrzucone.
Dzisiaj spełniamy jedną z naszych pierwszych obietnic wyborczych dotyczącą zwiększenia środków. W naszym Powiecie prężnie działa kilkadziesiąt takich organizacji. Są to duże klubu, które potrzebują naszego wsparcia. Przez minione 8 lat nie można było znaleźć środków w budżecie. Jednak wszystko jest możliwe, jeśli tylko się chce – dodał starosta Mariusz Turalski.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wpłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, oraz uchwałę zmieniają dotychczasową uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

image_pdfimage_print
Skip to content