Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

II etap realizacji grantu „Pilotażowe wdrożenie SCWEW” prawie za nami.

II etap realizacji grantu „Pilotażowe wdrożenie SCWEW” prawie za nami.

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu podsumowujące II etap realizacji projektu.

Wzięli w nim udział Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Dyrektor SOSW Leonora Brudnicka, Lider projektu wraz z ekspertami i koordynatorami zatrudnionymi w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą, które zostało powołane w Ośrodku. Głównym celem działalności SCWEW jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w planowaniu i realizacji działań na rzecz edukacji włączającej Na spotkaniu omówiono realizację poszczególnych działań w II etapie projektu:

– zorganizowanie wypożyczalni sprzętu (zakupiono meble do wypożyczalni, dokonano wstępnych i uzupełniających w ramach oszczędności zakupów sprzętu, obecnie czekamy na odbiór zakupionego sprzętu, opracowano regulaminy i niezbędną dokumentację związaną z użyczeniem sprzętu),

– na bieżąco odbywają się konsultacje z rodzicami uczniów, nauczycielami, dyrektorami szkół, na których omawiane są bieżące sprawy związane ze wsparciem w ramach edukacji włączającej rodziców i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,

– zgodnie z zapotrzebowaniem Zespół SCWEW w porozumieniu z koordynatorami i przy udziale specjalistów realizował tematykę związaną z tworzeniem dokumentacji przedszkolnej IPET, WOF-u (wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia), ocenianiem dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami ucznia, przybliżył zagadnienia dotyczące niedosłuchu, wpływu integracji sensorycznej na rozwój manualny i grafomotoryczny, trudności w komunikowaniu się itp.

Na spotkaniu podkreślono wspaniałą współpracę merytoryczną z p. Dyrektor i pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu oraz szkołami i placówkami partnerskimi, które uczestniczą w realizacji projektu.

image_pdfimage_print
Skip to content