Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

I sesja Rady Powiatu w Sierpcu

I sesja Rady Powiatu w Sierpcu

Dziś odbyła się pierwsza sesja rady powiatu, na której radni złożyli ślubowanie na rozpoczynającą się kadencje 2018-2023.

I sesja Rady Powiatu w całości poświęcona była wyborom nowych władz powiatowych: radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz członków Zarządu – Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych.

Decyzją Rady Powiatu Przewodniczącym Rady Powiatu VI kadencji został Pan Juliusz Gorzkoś. W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Pani Małgorzata Korpolińska oraz Pan Zbigniew Kopczyński.

W dalszej części obrad Rada dokonała wyboru członków Zarządu Powiatu. Decyzją Rady Starostą Sierpeckim został wybrany Pan Mariusz Turalski, Wicestarostą Pan Jarosław Ocicki, zaś pozostali członkowie Zarządu to Pan Andrzej Cześnik, Pan Kamil Różański oraz Pan Sławomir Krystek.

Skład Rady Powiatu: Gorzkoś Juliusz – Przewodniczący Rady Powiatu, Korpolińska Małgorzata– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Kopczyński Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Burzyński Przemysław, Chyliński Marek Piotr, Cześnik Andrzej Sławomir, Krystek Sławomir Grzegorz, Laskowski Jan, Nowakowska Ewa Danuta, Ocicki Jarosław Andrzej, Olejniczak Sławomir Paweł, Pakieła Paweł, Różański Kamil Jan, Rychter Wojciech Adam, Szczypecki Sebastian, Turalski Mariusz, Twardowski Dariusz Mieczysław.

image_pdfimage_print
Skip to content