Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

26 marca br. w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyły się I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami Targów byli: Starosta Sierpecki, Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu.

Po raz pierwszy 26 marca br. odbyły się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Sierpcu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu. Gospodarzami targów był Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu. Organizowane wydarzenie to nie tylko promocja zatrudnienia, ale także aktywizacja zawodowa, wspieranie rozwoju miejsc pracy,  informacja o perspektywach zdobycia wykształcenia.
Targi skierowane zostały do osób poszukujących pracy, ale także młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie dokonają wyboru dalszej drogi kariery zawodowej lub podejmą decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
Inauguracja targów rozpoczęła się od występu szkolnego Zespołu „RYTM” pod kierownictwem Pani Anny Stahlke.
Wszystkich przybyłych gości, wystawców oraz społeczność zainteresowaną tego typu ofertą przywitały Pani Magdalena Peda- Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 oraz Pani Ewa Barchanowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
Uroczystego otwarcia dokonał organizator targów Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski, który przywitał licznie przybyłych gości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Poseł na Sejm RP Pan Piotr Zgorzelski, starszy wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku Pani Barbara Kubacka, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Rzeszotarski wraz z członkami Zarządu, Wicestarosta Sierpecki Pan Juliusz Gorzkoś i radni Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Pan Bogdan Misztal i Pan Marcin Błaszczyk, Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu Pani Renata Witkowska.
Wśród wystawców znaleźli się również lokalni pracodawcy, którzy przygotowali oferty pracy, prowadzili rozmowy informacyjne na temat zatrudnienia i przyjmowali dokumenty od osób poszukujących pracy. Wśród wystawców gościliśmy następujące firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EXPORT-IMPORT Adam Lipiński, Zakład Przetwórstwa Mięsa ,,OLEWNIK’’ Włodzimierz Olewnik, Agencja Ochrony HUZAR Waldemar Orzechowski, DAKAT Teresa Drożdż, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas targów nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku oraz przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Powiatowego Urzędu Pracy.
Podczas Targów Edukacji i Pracy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne z Sierpca i powiatu sierpeckiego: gospodarze – Zespół Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcącego PUL, Zespół Szkół nr 1, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.
Bogatej prezentacji prac ręcznych wykonanych przez uczniów dokonał Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
Ideą przedsięwzięcia było spotkanie młodzieży, która staje u progu dorosłości i podjęcia decyzji o dalszej edukacji zawodowej oraz osób bezrobotnych z przedstawicielami pracodawców i przedstawicielami instytucji lokalnego rynku pracy. Uczestnicy poznali perspektywy zdobycia wiedzy i kwalifikacji, możliwości rozwoju ich kariery zawodowej w przyszłości, a także szanse skorzystania z pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności. Osoby odwiedzające targi mogły skorzystać z dokładnych informacji na temat rynku pracy oraz usług z zakresu poradnictwa zawodowego. Uczestnicy poznali specyfikę pracy w poszczególnych zawodach podczas bezpośredniej rozmowy z ich przedstawicielami.
Targi Edukacji i Pracy są wydarzeniem istotnym i wartym rozwijania. Stanowią kolejny etap budowania dobrych relacji z lokalną społecznością  i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Opracowanie Anna Kowalczyk

 

image_pdfimage_print
Skip to content