Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Gimnazjaliści z Zawidza Najlepsi na Mazowszu

Gimnazjaliści z Zawidza Najlepsi na Mazowszu

Uczniowie z Gimnazjum im. St. Reymonta w Zawidzu Kościelnym dopisali kolejny sukces do swoich osiągnięć w tym roku szkolnym. Doskonale poradzili sobie z tegorocznym egzaminem na koniec szkoły.

Z matematyki i języków obcych tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym mają wynik powyżej średniej powiatowej. Także powyżej średniej powiatowej są w podsumowaniu zadań z języka polskiego. Uczniowie klasy III A i III C mają z matematyki wynik powyżej średniej wojewódzkiej. Warto dodać, że gimnazjaliści z III C przekroczyli średnią wojewódzką. Uczniowie świetnie poradzili sobie także z językiem obcym. Na poziomie podstawowym uzyskali wynik powyżej średniej powiatu. Ponadto gimnazjaliści z klas B, C i D osiągnęli średnią powyżej średniej wojewódzkiej.

Doskonały wynik to, jak mówi Krystyna Siwiec, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, efekt wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. – Jestem dumna z wyników, jakie osiągnęli uczniowie. Są one wspólnym sukcesem nauczycieli i uczniów i bardzo satysfakcjonującym podsumowaniem pracy realizowanej przez cały czas nauki w gimnazjum. Taki sukces i takie wyniki są możliwe między innymi dzięki stworzeniu możliwości efektywnej nauki w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zaangażowaniu uczniów i nauczycieli – mówiła o tegorocznych wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor Krystyna Siwiec.

Gimnazjaliści z Zawidza Kościelnego uzyskali wynik wyższy od wyniku powiatu z matematyki i języków obcych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Gimnazjaliści z klas III A i III C przewyższyli średni wynik województwa mazowieckiego z matematyki, uzyskując kolejno 54,9% i 56,0%. Uczniowie klas III A i III C bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego, osiągając średnią lepszą od powiatu. – Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie klasy III C uzyskali wynik ponad średnią województwa mazowieckiego, tj. 73,6%. Większości gimnazjalistów z Zawidza Kościelnego zadania z historii nie przysporzyły problemów. Uczniowie klasy III B i III C osiągnęli średni wynik 57%, przewyższając tym samym powiat sierpecki. W części przyrodniczej uczniowie klas III A, III B i III C okazali się lepsi od innych gimnazjalistów z powiatu sierpeckiego. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia gimnazjalistów z języków obcych. Na poziomie podstawowym uczniowie wszystkich czterech oddziałów klasowych uzyskali średni wynik wyższy od powiatu, z czego trzy oddziały (III B – 76,4%, III C – 72,1%, III D – 82,7%) przewyższyły nawet średnią województwa mazowieckiego – 67,8% przedstawia wyniki gimnazjalistów z poszczególnych przedmiotów dyrektor Siwiec.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego również wypadł bardzo dobrze, ponieważ uczniowie aż trzech klas (III B, III C, III D) osiągnęli wynik wyższy od średniej powiatu, a dwóch województwa 49,4% (III B 58,6%, III D – 62,7%). Większość z tych uczniów decyduje się kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym oraz technikum (technik handlowiec, technik ekonomista) w Zawidzu Kościelnym.

 

Najwyższymi średnimi wynikami w szkole pochwalić się mogą:

Kamil Ziółkowski (III C) – 85,3% (100% z języka polskiego)

Kacper Tomczak (III B) – 82,5%

Lidia Żuchowska (III B) – 82,2%

Artykuł ten, dzięki uprzejmości redakcji „Tygodnika Płockiego”, publikujemy na naszej stronie 😉 

image_pdfimage_print
Skip to content