Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Gala „Niezwykły uczeń”

Gala „Niezwykły uczeń”

10 maja br. sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta Gala podsumowująca trzy projekty, których koordynatorem była Joanna Urbańska – Prezes Fundacji Edu-Inicjatywa.

Uroczystość rozpoczęła się od podsumowania projektu Międzynarodowego „Let’s tell your story”, dofinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus + ,w ramach Akcji KA2, w kwocie ponad 27 000 Euro. Realizowany w Szkole Podstawowej w Goleszynie. W projekcie uczestniczyło pięć krajów: Polska, Hiszpania, Rumunia, Bułgaria i Turcja. Podsumowano tygodniowy pobyt zagranicznych grup w Polsce, wręczono certyfikaty i upominki z Polski. W pomoc przy realizacji projektu włączyli się także Wiesława Gańko i Mirosław Hensel, Kinga Rutkowska, Barbara Sobczyk, Małgorzata Krzemińska, Mariusz Wadowski

Kolejnym punktem Gali była ceremonia wręczenia nagród w Konkursie „Niezwykły uczeń” zorganizowanym po raz drugi przez Fundację Edu – Inicjatywa, we współpracy ze Starostą Sierpeckim Mariuszem Turalskim, Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Starostą Płońskim, Płockim, Prezydentem Płocka i Burmistrzem Sierpca. Wyróżniono młodych ludzi pełnych pasji z regionu ciechanowsko – płockiego . Podczas Gali gościli dyrektorzy szkół, opiekunowie i uczniowie, ale też m.in. przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury Pani Anna Blusiewcz oraz Starszy Wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Pan Wojciech Rygalski. Nagrody i statuetki zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Sierpeckiego, Starostę Powiatu Płońskiego, Burmistrza Miasta Sierpc, Fundację Edu – Inicjatywa oraz Mariusza Szymańskiego, właściciela firmy Marex. Podziękowania należą się również Lilii i Andrzejowi Nadratowskim – właścicielom Staropolskiej Strzechy oraz Grzegorzowi Gańko Prezesowi OSM w Sierpcu za stoiska pysznym poczęstunkiem.

Wyróżniono uczniów nieprzeciętnych, w szerokim tego słowa znaczeniu – zaangażowanych społecznie, kreatywnych, przedsiębiorczych, pełnych pasji, zaangażowania, życzliwych, ciekawych świata, odpowiedzialnych, mających odwagę w pełni wykorzystywać swój potencjał, mających OSOBOWOŚĆ. Chcemy im pokazywać , że to co robią jest bardzo ważne.Członkowie komisji konkursowej, w składzie Anna Goliasz – Starostwo w Płońsku, Mariusz Szelągowski – Miasto Płock, Renata Będzikowska – Starostwo Sierpc i Joanna Urbańska – Fundacja Edu – Inicjatywa wybrali 19 laureatów, wspaniałych młodych ludzi, pełnych chęci zmieniania świata.

Są to:
1. Aleksandra Olszewska
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
2. Roksana Musiałowska
Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Szutowie
3. Monika Wiśniewska
Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu
4. Kinga Skowrońska
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
5. Magdalena Lipińska
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Gójsku
6. Zofia Zielińska
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
7. Marta Skowrońska
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
8. Krystian Czechowicz
Zespół Szkół nr 3 w Płocku
9. Karolina Kostun
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
10. Michał Goszczyński
Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku
11. Piotr Ikier
Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu
12. Arkadiusz Falkowski
Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym
13. Igor Chrostowski
Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
14. Kamil Dółkowski
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku
15. Remigiusz Zelmański
Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Lelicach
16. Wiktor Hoffman
Szkoła Podstawowa w Rościszewie
17. Dominika Strześniewska
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
18. Dominika Skorłutowska
Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
19. Malwina Skrzyńska
Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu

Wręczono również nagrody w konkursie pn. „3majmy się zdrowo – czyste powietrze obowiązkowo” skierowanym do przedszkoli i szkół z terenu miasta Sierpc oraz podsumowano Kampanię społeczną przeciwko zanieczyszczeniu powietrza „SMOG- Sierpczanie Myślą O smogu Globalnie”. Kampania realizowana była przez Fundację Edu – Inicjatywa, we współpracy z Sierpeckim Alarmem Smogowym, Burmistrzem Miasta Sierpc Jarosławem Perzyńskim oraz Anetą Kaczyńską – przewodniczącą komisji konkursowej. W komisji konkursowej ponadto zasiedli Marek Zdrojewski i Joanna Urbańska. Kampania polegała na rozwijaniu świadomość ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za nasze zdrowie i ochronę przyrody wśród mieszkańców miasta.

Ważną częścią było promowanie wśród lokalnej społeczności zasad dbałości o stan powietrza, właściwego palenia w piecach oraz informowanie o źródłach zanieczyszczeń i szkodliwości smogu na zdrowie ludzi, w szczególności choroby nowotworowe, układu krwionośnego i oddechowego oraz przedwczesne zgony. Projekt został współfinansowany w formie dotacji z budżetu Gminy Miasta Sierpc w kwocie 10 000 zł.

Dziękujemy Dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu Panu Jarosławowi Żmijewskiemu za wsparcie.

Organizatorzy

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content