Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Gala finałowa VIII edycji Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Gala finałowa VIII edycji Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

12 czerwca 2015 roku w gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie miało miejsce uroczyste zakończenie Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli: pani Beata Zdrojewska – nauczyciel matematyki wraz ze swoim podopiecznym – uczniem klasy II b – Robertem Nowickim, laureatem olimpiady.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością oraz swoimi wystąpieniami: Prorektor ds. Nauki AGH – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, który w swoim wystąpieniu „O społeczeństwie wiedzy” podkreślił rolę nauczycieli w sukcesie olimpijczyków; przedstawiciel Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN – Dyrektor DG-EDU, dr Rolf Landua, który prelekcją „CERN and Education” zainteresował wszystkich przybyłych na uroczystość; dyrektor ds. Programów w firmie Ericpol – Marek Gajowniczek, który zabrał głos w sprawie „Znaczenia nauk ścisłych w technologiach przyszłości”; dr hab. Antoni Leon Dawidowicz – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedry Matematyki Stosowanej; Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Dariusz Styrna.

Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – prodziekan ds. nauki Wydziału Matematyki Stosowanej AGH – dr Jerzy Stochel, w swoim wystąpieniu podziękował za udział uczestnikom olimpiady oraz ich opiekunom, zaś laureatom i finalistom pogratulował, życząc dalszych sukcesów. Po wystąpieniu Przewodniczącego odbyło się wręczenie certyfikatów, które upoważniają do rozpoczęcia nauki na wybranych kierunkach studiów w AGH bez konieczności spełnienia warunków rekrutacji, laureatom I, II i III stopnia etapu centralnego olimpiady z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii z elementami geologii.

Zaszczytu tego dostąpił uczeń naszego Liceum – Robert Nowicki – podopieczny pani Beaty Zdrojewskiej, uzyskując tytuł laureata III stopnia z matematyki.

VIII edycję Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” objęło patronatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponadto przedmiotowa olimpiada została objęta patronatem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content