Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Finał IV edycji Konkursu Multimedialnego „Nauczanie Jana Pawła II do młodych”

Finał IV edycji Konkursu Multimedialnego „Nauczanie Jana Pawła II do młodych”

22 maja 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbył się finał IV Konkursu Multimedialnego „Nauczanie Jana Pawła II do młodych”, którego inicjatorem i organizatorem jest pani Ewa Jancewicz.

Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Przestań się lękać! Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie”. Honorowy patronat nad konkursem objął Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Celem konkursu było zainteresowanie młodych ludzi nauczaniem Jana Pawła II, przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
Konkurs przebiegał dwuetapowo – na szczeblu szkolnym i regionalnym. W pierwszym etapie – w ramach lekcji religii – uczniowie zapoznali się z przesłaniem homilii i przemówień Jana Pawła II na temat miłosierdzia. Następnie młodzież pod kierunkiem nauczycieli religii i informatyki przygotowała prezentacje multimedialne. W tym etapie brali udział uczniowie z siedmiu gimnazjów i czterech szkół ponadgimnazjalnych. Zostało przygotowanych 65 prac. Do etapu regionalnego szkolne komisje konkursowe zakwalifikowały 17 prac z następujących szkół: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie, Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie, Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, Zespół Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu im. Wincentego Witosa, Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji wspierającej konkurs oraz organizatora, dokonało oceny prac multimedialnych. Wpływ na ocenę prac konkursowych miały następujące kryteria: zgodność treści z hasłem konkursu, poprawność merytoryczna zawartych treści, oryginalność pracy, stopień trudności użytych technik oraz estetyka wykonania, czytelność, przejrzystość, spójność, samodzielność i podanie bibliografii.
Laureatami konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:
Weronika Gapińska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie (uczennica pani Ewy Szmytkowskiej) – I miejsce
Anna Poleszczuk z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika (uczennica pani Marzanny Jabłońskiej, pani Marty Turalskiej) – II miejsce
Jan Pieczkowski z Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie (uczeń ks. Waldemara Marciniaka) – III miejsce.

Laureatami konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:
Aneta Michalska z Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego (uczennica pani Katarzyny Moskal) – I miejsce
Karolina Świtalska z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin (uczennica pani Ilony Ogrodowczyk, ks. Mariusza Dołęgowskiego) – II miejsce
Natalia Wasilewska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu im. Wincentego Witosa (uczennica pana Piotra Filipskiego, ks. Michała Bieniasza) – III miejsce.
Konkurs Multimedialny „Nauczanie Jana Pawła II do młodych” po raz kolejny spotkał się z życzliwym przyjęciem nauczycieli i uczniów, a tym samym doczeka się następnej edycji.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content