Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Dzień Wolontariatu

Dzień Wolontariatu

9 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury i Sztuki spotkali się wolontariusze z Powiatu Sierpeckiego w celu podsumowania działalności wolontariackiej za miniony rok kalendarzowy. Impreza, odbywająca się w naszym mieście po raz czwarty, została objęta patronatem Burmistrza Miasta Sierpc Pana Jarosława Perzyńskiego oraz Starosty Powiatu Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego.

Jej organizatorami byli: Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na życie”, Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Oprócz wolontariuszy reprezentujących Stowarzyszenie „Szansa na życie” i Zespół Szkół nr 1, w uroczystości uczestniczyli także wolontariusze z zaprzyjaźnionych placówek z Powiatu Sierpeckiego. Swoją obecnością zaszczycili ją również między innymi:
Prezes Krajowego Stowarzyszenia „ Pomoc dzieciom” – Pan Stanisław Lewandowski
Starosta Powiatu Sierpeckiego – Pan Jan Laskowski
Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego – Pan Jan Rzeszotarski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego – Pan Marcin Błaszczak
Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński
Wiceburmistrz Miasta Sierpc – Pani Ewa Leszczyńska
Wójt Gminy Mochowo – Pan Zbigniew Tomaszewski
Wójt Gminy Rościszewo – Pan Jan Sugajski
Wójt Gminy Zawidz – Pan Dariusz Franczak
Kierownik Wydziału Oświaty Gminy Gozdowo – Pani Jolanta Lewandowska
Radny Powiatu Sierpeckiego, powiatowy pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, honorowy prezes Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa na życie” – Pan Wojciech Rychter
Prezes ZNP w Sierpcu – Pani Teresa Domagalska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Agnieszka Gorczyca
Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu – Pani Dorota Kowalkowska
Ordynator Oddziału Pediatrycznego w Sierpcu – Pani Jolanta Amilkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego w Sierpcu – Pani Jolanta Węgrzynowska
Prezes Banku Żywności w Płocku – Pan Marek Kuczyński
Wiceprezes Banku Żywności – Pani Aldona Cybulska
Prezes Sierpeckiego Stowarzyszenia „ Szansa na życie” – Pani Bożena Tober
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu – Pani Ewa Nowakowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu – Pani Magdalena Peda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu – Pani Hanna Kurta
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu – Pani Grażyna Krawczyńska
Dyrektor OPP w Sierpcu – Pani Renata Przybyłowska
Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Szczutowie – Pani Nina Gąsiorowska
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Szansa na życie”
Nauczyciele, opiekunowie szkolnych grup wolontariatu.
Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pan Piotr Tyndorf. Następnie wystąpili uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu pod kierunkiem Pani Agnieszki Kadłubowskiej.
Wolontariusze z Mechanika przedstawili przedsięwzięcia, z jakimi wraz ze Stowarzyszeniem „Szansa na życie” zmierzyli się w minionym roku. Ich dokumentacją była multimedialna prezentacja. Podkreślali, iż służba wolontariacka staje się filarem nośnym naszego społeczeństwa, oferującym pomoc tym, którzy jej potrzebują, a także reprezentującym sobą kulturę i moralne wartości.
Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie ostatniej dużej akcji charytatywnej, która swym zasięgiem objęła cały Powiat Sierpecki. Była to zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego w Sierpcu. Koordynatorem zbiórki była Pani Edyta Paciuszkiewicz. Akcja odbyła się pod hasłem „Najmłodszy wolontariat z pomocą dla swoich chorych przyjaciół” . Podsumowania tego przedsięwzięcia dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu – Pani Grażyna Krawczyńska. Przedstawiciele „Małego wolontariatu” wraz z wolontariuszami w Mechanika przekazali zakupiony sprzęt na ręce dyrektor szpitala Pani Doroty Kowalkowskiej, ordynator oddziału dziecięcego Pani Jolanty Amilkiewicz oraz pielęgniarki oddziałowej Pani Jolanty Węgrzynowskiej.
W czasie uroczystości również po raz czwarty został rozstrzygnięty konkurs na Super Wolontariusza oraz Wolontariusza Nadzwyczajnego. Po raz pierwszy wyłoniono też „Lidera małego wolontariatu”. Kapituła w składzie: Pan Wojciech Rychter, Pani Renata Będzikowska, Pani Anna Chmielewicz przyznała następujące tytuły:
W kategorii „Lider małego wolontariatu” wyróżnienie otrzymali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Mimo młodego wieku mają oni już na swoim koncie wiele inicjatyw wspierających innych ludzi. .
W kategorii „Super Wolontariusz” wyróżnienia otrzymali:
szkoły podstawowe: Nadratowska Amelia – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, Chmielewicz Piotr – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, wolontariusz „Szansy na życie”, Kotecki Mateusz – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu;
gimnazjum: Liszewska Zuzanna – uczennica Gimnazjum Publicznego im Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, Skomurska Kinga – uczennica Gimnazjum Miejskiego im Mikołaja Kopernika w Sierpcu;
szkoły ponadgimnazjalne: Maciejewska Edyta – uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu, Jurek Marta – uczennica Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu, Michał Kotański – absolwent roku 2015 Zespołu Szkół nr 1, Ziółkowski Arkadiusz – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
Tytuł „Nadzwyczajnego Wolonatriusza 2015” otrzymała Pani Edyta Paciuszkiewicz, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu, opiekun grupy „Małego wolontariatu”.
Podczas uroczystości nie zabrakło także elementów wokalnych. Utwory „Żeby szczęśliwym być”, „Iść w stronę słońca”, „Radość najpiękniejszych lat” wykonały Milena Dobies, Klaudia Kiernozek, Sylwia Zarecka, Natalia Witkowska – uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu. Gościnnie wystąpił również zespół taneczny „Manaba” z Gimnazjum w Mochowie przygotowany przez Panią Małgorzatę Chęcińską.
Wolontariusze dziękują za pomoc w organizacji uroczystości Staroście Powiatu Sierpeckiego Panu Janowi Laskowskiemu, Burmistrzowi Miasta Sierpc Panu Jarosławowi Perzyńskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki Panu Jarosławowi Żmijewskiemu, Pani Renacie Będzikowskiej – pracownikowi Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Pani Edycie Lewandowskiej – nauczycielowi z Zespołu Szkól nr1 w Sierpcu oraz innym osobom, dzięki którym mogła się ona odbyć.

Wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu
Wolontariusze z Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa na życie”

image_pdfimage_print
Skip to content