Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo

Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo

14 października 2016 odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, których powitał Wójt Gminy Dariusz Kalkowski: Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pani Ewa Różalska , Pan Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, Pan Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Księża Parafii Gozdowo, Bonisław i Kurowo, Dyrektorów szkół, przedszkoli z nauczycielami i pracownikami obsługi, emerytowanych pracowników oświaty, Kierownika Klubu Dziecięcego, Kierowników jednostek organizacyjnych i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Gozdowo współpracujących z placówkami oświaty, Kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gozdowa, Instruktora zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej, przedstawiciela Młodzieżowej Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy.

Pan Wójt przedstawił informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych a następnie złożył podziękowania i życzenia w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz własnym. Zwracając się w sposób szczególny do emerytowanych pracowników szkół z terenu naszej gminy, podziękował nauczycielom za pracę na rzecz oświaty w gminie Gozdowo, za istotną rolę jaką odgrywają w procesie wychowania młodego pokolenia, wieloletnią pracę w trudnym ale jakże ważnym zawodzie nauczyciela. Życzył jednocześnie dużo zdrowia, pogody ducha, radości z osiągnięć zawodowych oraz zadowolenia w życiu osobistym. W dowód uznania i podziękowania za pracę wszyscy pracownicy oświaty otrzymali symboliczną różę. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Gozdowo oraz dyrektorów dla nauczycieli i pracowników obsługi za zaangażowanych w pracę opiekuńczo wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, za osiągnięcia dydaktyczne oraz wkład pracy wykraczający poza zakres obowiązków. Nagrodę Wójta Gminy Gozdowo otrzymali:
1. Lidia Malinowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
2. Katarzyna Świdurska – nauczyciel Publicznego Przedszkola w Gozdowie
3. Jolanta Gutowska – instruktor i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej,
4. Edward Wielgócki – Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gozdowie.
Nagrody Dyrektora otrzymali:
1. Iwona Pawłowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
2. Iwona Giera – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
3. Ewa Adamczyk– nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
4. Irena Wtulisiak – pracownik obsługi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
5. Anna Mańkowska– nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach,
6. Renata Skibińska nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach,
7. Iwona Wiśniewska pracownik administracji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach,
8. Grażyna Świdniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ostrowach
9. Małgorzata Joniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ostrowach
10. Cecylia Rudzińska– pracownik obsługi Szkoły Podstawowej w Ostrowach
11. Katarzyna Chlebowska – nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie
12. Maria Kaczorowska– nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie
13. Małgorzata Jagodzińska – nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie
14. Wiesława Jankowska– pracownik obsługi Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie
15. Zofia Przygucka– pracownik obsługi Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie
16. Elżbieta Kurach – pracownik obsługi Publicznego Przedszkola w Gozdowie
17. Martyna Lipczyńska – opiekun Klubu Dziecięcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach.
Podziękowania za zaangażowanie w tworzenie sprzyjających warunków do edukacji młodego pokolenia popłynęły w kierunku władz samorządowych. Jako wyraz wdzięczności za wszelkie działania podejmowane na rzecz oświaty dyrektorzy szkół i przedszkola wręczyli bukiet kwiatów Wójtowi Gminy Panu Dariuszowi Kalkowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gozdowo Panu Grzegorzowi Ratkowskiemu.

info: www.gozdowo.eu

image_pdfimage_print
Skip to content