Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta w fotografii”

„Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta w fotografii”

W piątek, 2 czerwca 2017r. miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród laureatom „Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta w fotografii”  organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ”Wspólna Sprawa” w Szczutowie w ramach projektu organizacji pozarządowej.

Projekt dofinansowany został przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Konkurs organizowany był w dwóch przedziałach: Szkoły Podstawowe kl.IV-VI i Szkoły Gimnazjalne z Powiatu Sierpeckiego. Celem konkursu było promowanie i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, próba akceptacji społecznej wobec osób starszych i niepełnosprawnych, prezentacja talentów dzieci i młodzieży.

Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na to, że dziadkowie to pokolenie, od którego można się dużo nauczyć, ale także takie, które może być inspiracją. Miłość pokoleń to bezcenna rzecz. Często dziadkowie i babcie przełamują stereotypy, co potwierdzają prace fotograficzne. Niekiedy też wnukowie pomagają odnaleźć się dziadkom we współczesnym świecie.

Powyższe cele zostały osiągnięte. W konkursie udział wzięło 37 uczestników z 11 szkół, powiatu sierpeckiego, łącznie wpłynęły 64 prace fotograficzne.

Do konkursu przystąpiło osiem Szkół Podstawowych z Powiatu Sierpeckiego, w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.
2 .Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu.
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie.
4. Szkoła Podstawowa im. Władysława St.Reymonta w Szczutowie.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących im.T. Kościuszki w Gójsku.
6. I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu.

oraz pięć Szkół Gimnazjalnych z Powiatu Sierpeckiego:

1. Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.
2. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie.
3. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie.
4.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku.
5.Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu..

W kategorii kl.IV-VI szkół podst. przyznano I miejsce dla Marty Włoczewskiej kl.VI c – Szkoła Podstawowa nr 3 im.Ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu, II miejsce dla Kacpra Kamińskiego kl.VIa – Zespół Szkół Ogólnokształcących im.T.Kościuszki w Gójsku, dwa III miejsca – Gabriela Dąbkowska kl.V -Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie i Jakub Bojanowski kl.IVb Szkoła Podstawowa nr 3 im.Ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu.

Wyróżnienia otrzymali:
Amelia Kossowska kl.VIc- Szkoła Podstawowa nr 3 im.Ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Dominika Strześniewska kl.VIb -Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

W kategorii szkół gimnazjalnych laureatami konkursu zostali:

I miejsce Agata Wilkanowska kl.I – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie.

dwa II miejsca Beata Tępińska kl.IIa – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Susku i Maja Przybyszewska kl.II c Miejskie Gimnazjum im. M.Kopernika w Sierpcu .
III miejsce – Kamila Kwaśniewska kl.Ia – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Susku.

Wyróżnienia otrzymali:
1.Kinga Kwaśniewska kl.IIa – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Susku
2.Wiktoria Sosnowska kl.II – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie.

Poza regulaminem Rada Mieszkańców DPS-u wyróżniła fotografię Dominiki Kaczyńskiej kl.I – ucz. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie, przyznała nagrodę i dyplom.

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymali dyplomy i nagrody. Organizatorzy przekazali do szkół dyplomy gratulacyjne dla wszystkich uczestników konkursu. Dodatkową nagrodą pozaregulaminową będzie umieszczenie wszystkich prac w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Uroczystą galę uświetnił program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczutowie .Po części oficjalnej odbyło się wspólne grillowanie w ogrodzie naszego DPS-u.

Serdecznie gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym w konkursie! Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród oraz finansowe i rzeczowe wsparli imprezy.

Prezes Stowarzyszenia
-Ewa Kopcińska

image_pdfimage_print
Skip to content