Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Drogi Powiatowe w gm. Zawidz oddane do użytku !

Drogi Powiatowe w gm. Zawidz oddane do użytku !

13 grudnia br. na terenie gm. Zawidz, odbył się odbiór trzech dróg powiatowych. Oficjalnego odbioru dokonali: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Radna Powiatu Sierpeckiego Krystyna Kozicka oraz Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak.

Dokonano odbioru robót modernizacyjnych na drogach:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże w m. Krajewice Duże” – zakres robót obejmował wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego, skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonawcą iwnestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Całkowity koszt zadania wyniósł 193 725,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo – droga nr 561 w m. Jeżewo – zakres robót obejmował wykonanie warstwy filtrujacej z piasku pod chodnik i zjazdy, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, położenie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie krawężników betonowych. Zadaie zrealizowało Przedsiebiorstwo BORA Sp. z o.o. Dobrzyków, ul. Słoneczna 4, 09-530 Gąbin za kwotę 66 930,91 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 561 w m. Grabowo – zakres robó obejmował m.in. wykonanie warstwy filtrujacej pod chodnik i zjazdy, położenie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie krawężników betonowych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiebiorstwo BORA Sp. z o.o. Dobrzyków, ul. Słoneczna 4, 09-530 Gąbin. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 48 374,28 zł.

Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 561 w m. Grabowo

image_pdfimage_print
Skip to content