Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Drogi Powiatowe w gm. Rościszewo oddane do użytku !

Drogi Powiatowe w gm. Rościszewo oddane do użytku !

13 grudnia br. na terenie gm. Rościszewo, odbył się odbiór trzech dróg powiatowych. Oficjalnego odbioru dokonali Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Misztal, Wójt Gminy Rościszewo Jan Sugajski oraz Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo Witold Dziurlikowski.

Dokonano odbioru robót modernizacyjnych na drogach :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września w m. Rościszewo i Polik – zakres robót obejmował m.in.: oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej warstwy, skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 267 648,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-Jaworowo w m. Rzeszotary Zawadyzakres robót obejmował m.in.: ustawienie krawężników betonowych wtopionych, położenie chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie zrealizowało F.H.T.U. PLUS s.c. Tomasz i Małgorzata Góralczyk, 09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 37 za kwotę 161 563,50  zł. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w m. Pszczele – zakres robót obejmował m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie poboczy wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o, 7-300 Brodnica, ul. Długa 27. Całkowity koszt zadania wyniósł 109 184,03 zł.

image_pdfimage_print
Skip to content