Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Ćwiczenia obronne pk. „KASZTELAN 2016”

Ćwiczenia obronne pk. „KASZTELAN 2016”

W dniach 20-21 września br. na terenie Powiatu Sierpeckiego odbędzie się ćwiczenie obronne pk.: „KASZTELAN 2016”. Za organizację i przeprowadzenie ćwiczenia odpowiedzialny jest Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

W dniu 7 września br. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się szkolenie dla przedstawicieli władz samorządowych powiatu sierpeckiego oraz pracowników bezpośrednio odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych przy pomocy Akcji Kurierskiej. Szkolenie przeprowadził Pan mjr Zbigniew Przybyszewski – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Płocku.

Akcja Kurierska Administracji Publicznej jest to zorganizowany przez organ administracji publicznej system doręczania kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa, żołnierzom rezerwy, do odbywania ćwiczeń wojskowych, a także do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Akcję Kurierską należy traktować jako priorytetowe zadanie w obszarze pozamilitarnego systemu obronnego państwa, dotyczy bowiem utrzymania wysokiej gotowości obronnej państwa.

image_pdfimage_print
Skip to content