Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

CERTYFIKAT Samorządowy Lider Edukacji dla Powiatu Sierpeckiego, CERTYFIKAT Edukacyjnej Doskonałości dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

CERTYFIKAT Samorządowy Lider Edukacji dla Powiatu Sierpeckiego, CERTYFIKAT Edukacyjnej Doskonałości dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego.

Po raz pierwszy w historii konkursu Powiat Sierpecki został nagrodzony w Programie certyfikacji jako JST, która posiada szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji, systemu oświaty, a także podnoszenia jakości działań samorządu w sferze lokalnej polityki oświatowej, łącząc ją z nowatorskimi i innowacyjnymi działaniami z obszaru zarządzania publicznego.

W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” już po raz dziesiąty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, wyróżniła najlepsze polskie samorządy, kreujące nowoczesną i efektywną politykę edukacyjną.

Na uroczystej Gali, która odbyła się w Lublinie – w nowo oddanej do użytku Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13 – jednej z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie Certyfikat odebrali Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik i Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska.

To nie koniec, jednak elitarnych wyróżnień dla powiatu.

Liceum Ogólnokształcące im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu otrzymało Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości.

Certyfikat przyznawany jest szkołom i placówkom oświatowym, dla których organami prowadzącymi są jednostki już certyfikowane w Programie, a które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tym bardziej należy podkreślić, iż jest to wyjątkowe wyróżnienie, świadczące o wysokim poziomie kształcenia w placówkach prowadzonych przez powiat sierpecki.

Certyfikat odebrała Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Ewa Jancewicz.

Udział w Ogólnopolskim Programie „Samorządowy Lider Edukacji” był okazją do poddania wnikliwej analizy polityki Powiatu Sierpeckiego, przez niezależnych, kompetentnych i obiektywnych ekspertów.

Powiat Sierpecki otrzymał syntetyczny opis wniosków z oceny JST w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw ,,Samorządowy Lider Edukacji” :

Powiat Sierpecki na kluczowym miejscu stawia inwestowanie w młode pokolenie mieszkańców poprzez stwarzanie optymalnych warunków do nauki. Władze JST wychodzą ze słusznego założenia, iż dobrze wykształcony mieszkaniec powiatu (czy to na poziomie zawodowym, średnim czy wyższym) jest kapitałem, który może ,,zwrócić” się pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, świadczenia specjalistycznych usług, a co za tym idzie zwiększania atrakcyjności powiatu poz względem gospodarczym. Recenzenci dobrze oceniają działania władz certyfikowanego podmiotu pod kątem jakości nauczania w sierpeckich szkołach i placówkach oświatowych, w tym tworzenia nowych profili zawodowych adekwatnych do powiatowego ( i nie tylko) rynku pracy oraz inwestycji w bazę infrastrukturalną i sprzętową. Powiat Sierpecki dobrze poradził sobie z dotychczasowymi wyzwaniami w obszarze zwalczania koronawirusa, co nie było łatwe i wymagało zaangażowania wielu sił wszystkich interesariuszy edukacyjnych. Osiągane wyniki egzaminów zewnętrznych świadczą jednoznacznie o wysokim poziomie kształcenia oraz o dobrym przygotowaniu młodych sierpczan do edukacji na poziomie wyższym lub do podjęcia wyzwań zawodowych na obecnym i przyszłym rynku pracy. Uwzględniając powyższe, Komisja zgodnie rekomenduje przyznanie Powiatu Sierpeckiego lauru Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego ,, Samorządowy Lider Edukacji 2020”.

image_pdfimage_print
Skip to content